SOS International: Pas på med det blå sygesikringskort i Spanien

Pressemeddelelse

SOS International har i en række sager i Spanien de seneste par år oplevet at modtage regninger fra offentlige sygehuse vedr. sygehusbehandling af rejsende fra Skandinavien, selvom de var udstyret med eller fik hjælp fra SOS International til at fremskaffe det blå sygesikringskort.

Specielt ét offentligt hospital på Gran Canaria har henvist til, at de rejsende, der blev behandlet på sygehuset, ikke havde ret til vederlagsfri sygebehandling. Kravet om betaling var ikke begrundet i, at de var fra Skandinavien, men i omstændighederne omkring behandlingen, som hospitalet mente faldt uden for retten til vederlagsfri behandling efter spansk sundhedslovgivning. Da det blå sygesikringskort kun giver indehaveren ret til behandling på de vilkår, som fremgår af spansk sundhedslovgivning, mente hospitalet at regningerne var udstedt korrekt. Det gjorde således ikke nogen forskel, om det var en spansk borger eller en skandinavisk rejsende.

Et af de eksempler, hvor der ikke er ret til vederlagsfri hospitalsbehandling, men hvor der opkræves fuld betaling, er situationen, hvor en patient overflyttes fra privat hospital til offentligt hospital. Sådanne situationer er hyppigt forekommende på Gran Canaria, da de offentlige sygehuse her har udvidede behandlingsfaciliteter i forholdet til private.

SOS International har undersøgt lovligheden af hospitalets praksis og de regler, som hospitalet har henvist til. Da de rejsende ikke behandles forskelligt fra spanske borgere, har SOS ikke kunne anfægte praksissen ud fra EU-regler. I stedet har SOS International i samarbejde med et spansk advokatkontor undersøgt, om hospitalets praksis var i overensstemmelse med spansk lovgivning og inden for rammerne af den spansk-føderale lovgivning. Konklusionen var, at det lå inden for rammerne af lovgivningen. Spanske offentlige hospitaler kan således i en række særlige situationer i medfør af spansk lovgivning kræve fuld betaling for behandling.

Executive Vice President Karin Tranberg udtaler: ”Sagen viser, at en EU-medlemsstats regler om ret til vederlagsfri sygehusbehandling kan være komplicerede og indeholde en række undtagelser og begrænsninger, som afspejles i dækningen på det blå sygesikringskort. Det gør det svært for den rejsende at gennemskue, hvornår der er adgang til vederlagsfri behandling, hvis uheldet skulle være ude under rejsen. Dermed bliver det svært at vurdere, hvilken forsikring man bør tegne. Der er også det problem, at et sådant system er forskelligt fra de Skandinaviske landes, som de rejsende kender bedst. Systemer der er mere enkle, fordi retten til vederlagsfri akut sygehusbehandling er universel, og højst med en meget begrænset, selvrisiko. Et anderledes kompliceret system, her med Spanien som eksempel, kan blive en rigtig ubehagelig overraskelse for den rejsende, når skaden er sket. Vi frygter i SOS International, at denne type lovgivning bliver udtryk for en tendens; først i Spanien og efterfølgende i andre lande. Fra et patient- og forbrugerperspektiv ser vi et stort problem her, og vi har derfor også givet oplysningerne videre til Borgerservice og Styrelsen for Patientsikkerhed”.

Med hensyn til, hvordan man som rejsende skal forholde sig nu, siger hun: ”Sagen understreger behovet for en rejseforsikring, der som minimum dækker supplerende til det blå sygesikringskort. Så ved man, at man har sin dækning, uanset om man er i et EU-land med hel, delvis, eller uden ret til vederlagsfri sygehusbehandling.”

Skal du til Spanien på ferie? Hvordan får du en sikker og tryg rejse, hvad enten du skal på forretningsrejse eller på ferie med familien? Vi har samlet en række gode rejseråd til Spanien her.

Sikkerhed og tryghed på din rejse i Spanien

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!