Kan det ”betale” sig at gå til psykolog?

Et behandlingsforløb hos en psykolog handler ikke kun om bløde værdier. SOS International bruger hårde data til at sikre kunder og klienter den højeste kvalitet i psykologbehandlinger. 

Klienter, der modtager psykologisk rådgivning via SOS International, bliver både før og efter behandlingen bedt om at svare på et spørgeskema, der giver SOS International indsigt i, hvordan deres tilstand er før behandlingen, og hvor meget behandlingen ”rykker” klienten.

- Vi har siden 2020 anvendt effektmåling på vores psykologbehandlinger. Vi har udviklet et værktøj til målingerne, der giver os mulighed for at måle på både effekten af behandlingen og klientens tilfredshed, siger Robert Jonasen, chefpsykolog, SOS International.

SOS Internationals effektmåling tager udgangspunkt i WHO’s trivselsindeks, det såkaldte WHO5-skema. Spørgsmålene er tilpasset af SOS International, og ud fra besvarelserne bliver både den enkelte psykolog og SOS Internationals service vurderet. 

Psykologbehandling forbedrer trivsel
Siden den nuværende effektmåling blev taget i brug i 2020, har 500 klienter frivilligt svaret. Resultaterne viser, at psykologbehandlingen gennemsnitligt forbedrer klienternes trivsel med 60 procent.

Psykologerne i SOS Internationals netværk får en vurdering, der ligger på 5,8, og SOS Internationals service bedømmes til 6,1 på en skala fra 1-7.

- Det er vigtigt for at os at have et redskab, der gør os i stand til at sikre en høj kvalitet. Samtidig er det vigtigt for os, at den effektmåling, vi anvender, giver os så objektiv en vurdering som muligt. Derfor ligger besvarelsen af spørgsmålene helt bevidst uden for det rum, som klient og psykolog har sammen, siger Robert Jonasen.

Fakta:

  • SOS International anvender effektmåling i forbindelse med psykologbehandlinger i Norge, Danmark og Sverige
  • SOS International laver ikke effektmåling af akut psykologisk krisehjælp
  • WHO-5 trivselsindeks er et spørgeskema, der er alment anerkendt til at måle mentalt velbefindende

Fordele ved effektmåling:

  • Kunderne kan se, om behandlingen har effekt
  • SOS International kan tilpasse sin service, så der er høj kvalitet i behandlingen
  • Psykologen kan tilpasse sin rådgivning
  • Kvalitetsdata hjælper SOS International med at kunne tilbyde kunderne det optimale netværk af behandlere

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!