Stress er den altoverskyggende grund til at søge psykolog

Uanset køn og nationalitet er stress den fællesnævner, der får borgere i Danmark, Sverige og Norge til at række ud efter psykologhjælp hos SOS International.

Siden 2018, hvor Healthcare blev oprettet som selvstændig forretningsdivision i SOS International er stress-relaterede problematikker den årsag, der ligger bag flest henvendelser. Uanset om man kigger på statistikken i Norge, Sverige eller Danmark.

- Vi kan se, at der ikke er de store ændringer i årsagerne til at søge psykologhjælp. Stress er stadig den helt store og stigende synder på tværs af nationaliteter og også på tværs af køn, siger Jes Laursen, direktør for Healthcare i Danmark og Norge.

Flest kvinder søger hjælp
Flere kvinder end mænd opsøger behandling hos en psykolog. 57 procent af alle henvendelser om psykologbehandling kommer fra kvinder. Dog er der nationale forskelle på kønsfordelingen: I Norge er kønsfordelingen blandt psykologiklienter 57 procent kvinder og 43 procent mænd, mens den i Sverige ligger på 54 procent kvinder og 46 procent mænd.

Mens kønsfordelingen i Norge og Sverige er nogenlunde lige, er fordelingen mere skæv i Danmark: I 2018, var tre fjerdedele af psykologiklinterne kvinder, mens vi i første kvartal 2022 ser at dette har ændret sig til 65 procent mænd og 35 procent kvinder i det første kvartal i 2022.

- Det ser ud til, at mænd de senere år er blevet lidt bedre til at opsøge hjælp fra en psykolog, når de har mentale problemer, hvilket er en positiv udvikling, da mænd traditionelt ikke lige så gode til at opsøge hjælp til deres sundhedsproblemer som kvinder er, siger Jes Laursen.

I både Norge, Sverige og Danmark er det mennesker i aldersgruppen 31-50 år, der udgør størstedelen af henvendelserne om stress-relaterede problematikker.

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!