Leverandør af en bred vifte af sundhedsløsninger

SOS International er en full service-samarbejdspartner på sundhedsområdet. Vi er leverandør til blandt andet forsikringsselskaber og kommuner, og vi tilbyder en lang række services med fokus på at forebygge, behandle og genoptræne.

 • Forebygge: Services, der fokuserer på at forebygge og forhindre, at patientens situation udvikler sig og bliver værre
 • Behandle: Services, der adresserer og håndterer planlagte og akut opståede situationer og sikrer, at de behandles og afhjælpes
 • Genoptræne: Services, der giver støtte efter en behandling og hjælper patienten tilbage til et godt helbred/liv

Et stort internt korps af legitimerede rådgivere og behandlere fokuserer på at yde den rette vejledning og den rette behandling. Via vores store netværk af sundhedspersonale imødekommer vi klientens behov for effektiv sundhedspleje og -støtte, som leveres på vegne af vores kunder.

Vi tilbyder ansigt-til-ansigt-konsultationer og -behandlinger såvel som konsultationer og behandlinger på distancen, for eksempel via video og telefoni. Vores services dækker alle trin af processen fra oprettelsen af en sag over koordinering af behandlingsindsatsen til betaling af fakturaer, og selvfølgelig måling af behandlingseffekt og kundetilfredshed.   

Value Through Quality

Som full service-partner er vores ambition at levere ’value through quality’. Det gør vi gennem velfungerende processer i et tæt samarbejde og partnerskab med vores kunder.

Vi tilbyder skræddersyede løsninger og sikrer et behandlingsforløb, der er tilpasset den individuelle klients behov. Det betyder:  

 • En god brugerrejse
 • Større sandsynlighed for varig bedring - og mindre risiko for tilbagefald
 • Bedre målrettede, effektive og kortere behandlingsforløb
 • Bedre sagsstyring og lavere omkostninger

Right Level of Care

Hos SOS International begynder behandlingen i vores rådgivningscenter. Rådgivningscentret er bemandet med erfarent sundhedsfagligt personale, der med udgangspunkt i klientens behov visiterer til den rette behandling.

Vi tilbyder:

 • Bemanding døgnet rundt, året rundt
 • White label på alle eller visse af ydelserne
 • Mulighed for dedikeret telefonnummer
 • Avancerede telefonsystemer
 • Nordiske sprog
 • Professionel sagsbehandling

En digital partner

Digitalisering er en integreret del af alle processer og services. Kundeoplevelsen er vigtig for os, og vi stiller en lang række kanaler til rådighed i behandlingen. Det betyder, at rådgivningscenteret sammen med en behandler nøje vurderer, gennem hvilken kanal behandlingen bedst vil kunne foregå:

 • Telefon
 • Video
 • Ansigt-til-ansigt – enten i vores netværk eller på klinikker
 • Digitale løsninger – fx digital screening efterfulgt af online selvhjælpsprogrammer
Om vores rådgivningscenter

Rådgivningscentret er bemandet med uddannet og autoriseret sundhedsfagligt personale:

 • Fysisk rådgivningscenter: Bemandet af fysioterapeuter, naprapater og kiropraktorer
 • Psykologisk rådgivningscenter: Bemandet af psykologer
 • Medicinsk rådgivningscenter: Bemandet med sundhedsfagligt personale, hvor kunden stilles altid igennem til en kompetent rådgiver, der matcher den pågældende problemstilling

Vores services

Psykologi

SOS International har mange års erfaring inden for ordinær psykologisk behandling og krisepsykologi. Vi har et kompetent nordisk netværk og er leverandør af alle former for psykologiydelser til bl.a. offentlige virksomheder, forsikring- og pensionsbranchen.

Vi tilbyder:

 • Professionel sagshåndtering via digital platform
 • Smidig og simpel kunderejse
 • Netværk af professionelle og erfarne psykologer og krisepsykologer
 • Tilbud om ordinær psykologiske behandlingsforløb
 • Akut psykologhjælp samt krisepsykologi og kriseberedskab 24/7 (gruppe såvel som individuel krisehåndtering).
 • Supervision og coaching af personale i forhold til faglige og psykosociale problemstillinger
 • Telefonkonsultation og/eller ansigt-til-ansigt konsultation afhængig af problemstillingens kompleksitet
Om ordinær og akut psykologi

På vegne af vores kunder visiterer vi klienter til psykologisk behandling.

Når klienten visiteres til behandling, foretager rådgivningscenteret i samarbejde med klienten en screening af behovet ud fra samtalen.

Ordinær psykologhjælp

 • Vi tilbyder højt kvalificerede individuelle behandlingsforløb i vores egen klinik eller ved psykolog i nærområdet
 • Vores psykologer varetager kortere såvel som længerevarende behandlingsforløb
 • Det maxantal af konsultationer, som en klient kan få, aftales kontraktuelt med kunden
 • Gruppeforløb tilbydes, som eksempelvis ved behov for faglig supervision, mistrivsel eller andre arbejdsmiljømæssige problemstillinger
 • Behandlingen kan foregå som telefonkonsultation eller overgå til et ansigt-til-ansigt forløb. Forløbet foregår altid hos samme psykolog for at sikre kontinuitet
 • I den psykologiske behandling benyttes udelukkende evidensbaserede og validerede behandlingsmetoder

Akut psykologhjælp

 • Konsultationer vil ofte være begrænset til 1-3 konsultationer i umiddelbar forlængelse af hinanden
 • Ved behov for yderligere konsultationer, taler man ikke længere om akut psykologhjælp, men om ordinær psykologhjælp, hvor opfølgende konsultationerne kan planlægges med større spredning.
 • SOS International tilbyder også gruppekonsultationer i forbindelse med akut krisepsykologi (debriefing og defusing).
Om krisepsykologi og kriseberedskab

SOS International har erfaring og kompetencer i forhold til komplekse og mere ordinære kriseindsatser og kan med kort varsel udføre specialiserede indsatser.

Vi tilbyder vores kunder

 • Professionelt beredskab af krisepsykologer
 • Stor erfaring med nationale og internationale krisesager
 • Eget, særskilt netværksbaseret kriseberedskab over hele Norden
 • Aktivering af kriseindsatsen
 • Koordinering af kriseindsatsen samt støtte og vejledning til fx familien
 • Opfølgning på kriser og kritiske hændelser
Vores netværk af psykologer

Vi har et professionelt netværk af psykologer, der dækker hele Norden:

 • Vores netværk repræsenterer en stor bredde indenfor de psykologiske tilgange, fx børnepsykologi, organisationspsykologi, neuropsykologi, specialister i misbrug med flere
 • Vi dækker som udgangspunkt hele landet og afspejler den demografiske tæthed
 • Vi stiller nationalt og internationalt kriseberedskab til rådighed

Fysisk behandling

SOS International er leverandør af fysiske behandlinger til nordiske forsikringsselskaber og kommuner. SOS International har et stort nordisk netværk af professionelle behandlere inden for fysisk behandling. 

Vi tilbyder:

 • Professionel sagshåndtering via digital platform
 • Smidig og simpel kunderejse
 • Netværk af erfarne fysioterapeuter, kiropraktorer, naprapater og manuelle terapeuter
 • Behandling i netværk
 • Behandling hos egen klinik/behandler
 • Distancebehandling, fx video eller selvhjælpstræningsprogrammer
Vores netværk af fysioterapeuter, kiropraktorer og naprapater

Som kunde hos SOS International får du nøje udvalgte partnere inden for fysisk behandling, der leverer en effektiv og kvalitetsmæssig behandling i forhold til patientens behov.

Vi har flere behandlingsmuligheder, fx fysisk behandling i netværk eller hos egen klinik/behandler samt mulighed for behandling på distancen, fx via video webbaserade hjemmetræningsprogrammer.

Vores netværk dækker hele landet og findes i hele Norden.

Medicinsk rådgivning

Vi tilbyder en medicinsk hotline, hvor sygeplejersker hjælper klienter/forsikringstager til at finde den rette behandling. Klienten kontakter SOS International enten digitalt eller via telefon og beskriver symptomerne, hvorefter sygeplejersken finder det rette behandlingsniveau og den rette behandling. Resultatet er en kvalitetssikret behandlingsproces.

Vi tilbyder:

 • Medicinsk rådgivning og vejledning
 • Booking af medicinsk behandling i SOS Internationals netværk af behandlere, klinikker og hospitaler
 • Koordinering og opfølgning på patientforløbet fra start til slut
 • En tydelig kontaktvej for pleje og behandling uanset problemstilling

 

Gennem de sidste 10 år har vi arbejdet med telefonkonsultationer. Erfaringerne viser, at op til 30 % af problemstillingerne kan løses direkte pr. telefon.

Business Development Manager, SOS International

Et kompetent og etableret netværk i hele landet og hele Norden

SOS International er en etableret, nordisk leverandør af sundhedsydelser. Vores professionelle netværk er sammensat så det geografisk dækker hele landet og hele Norden. Der er vægt på rette kompetencer til rette behandling.

Vil du være en del af vores netværk? Vi søger hele tiden kompetente og professionelle behandlere.

Bliv en del af vores netværk

Kontakt os

For forretningsmuligheder eller partnerskaber,

kontakt venligst

Jes Laursen
Director, Nordic Sales and Strategy, Healthcare
Tel +45 40204013

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!