Erfaringsopsamling efter terrorangreb i Paris: Hvem skal du ringe til, hvis du har brug for hjælp?

Udenrigsministeriets Borgerservice mødtes den 30. november med rejsebranchen, rejseforsikringsselskaberne, alarmcentralerne og de øvrige aktører i den Internationale Operative Stab (IOS) for at drøfte erfaringerne med bistand til danske rejsende i forbindelse med terrorangrebet i Paris.

Rejsebranchen skønner at der var 8000-10.000 danskere i Paris, da terrorangrebet fandt sted. Udenrigsministeriets Borgerservice fik det første døgn cirka 300 henvendelser fra danske rejsende og pårørende. Vi oplever, at når man rejser uden for Europa har de fleste danske rejsende viden om, hvordan de er dækket med hensyn til rejseforsikring, og hvem man skal ringe til, hvis man har brug for hjælp. Erfaringerne fra Paris viser dog, at der ikke er den samme bevidsthed om hvad man gør, hvis man har brug for hjælp i Europa.

 

Medlemmerne af IOS er på denne baggrund enige om følgende råd til danske rejsende:

 • Sæt dig ind i dine forsikringsbetingelser – også når det gælder korte rejser i Europa. Med det blå sundhedskort er du stillet på lige vilkår med lokale borgere i det pågældende land, du rejser i. Generelt gælder det, at det blå sundhedskort udelukkende dækker nødvendig læge- og hospitalsbehandling m.v. fra den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i.
 • Det er rejseforsikringsselskaberne, som kan yde f.eks. krisepsykologisk hjælp eller arrangere tidlig hjemrejse - vel og mærke, hvis man har en forsikring. Det kan f.eks. være via en familieforsikring, et kreditkort eller via en årsrejseforsikring.
 • Undersøg, hvad din forsikring dækker. Der er forskelle på dækningsgraden. Er der mulighed for krisepsykologisk bistand, hvis du er tæt på et terrorangreb og er bistand til hjemrejse omfattet osv. Og dækker den kun dig selv eller er dine medrejsende også dækket?
 • Medbring kontaktoplysninger på dit forsikringsselskab og den alarmcentral, som dit forsikringsselskab benytter. Kod de relevante telefonnumre ind i din mobiltelefon.
 • Udenrigsministeriets Borgerservice og ambassaderne bistår med kontakt til udenlandske myndigheder i forbindelse med nødsituationer, udstedelse af nødpas og efterlysning af personer, som pårørende i Danmark ikke kan få kontakt til i en nødsituation.
 • Registrér dig på danskerlisten på um.dk og download Udenrigsministeriets app UM Rejseklar.
 • I tilfælde af en krisesituation: Hold dig så vidt muligt orienteret om situationen via lokale medier og følg myndighedernes anbefalinger. Er du i tvivl om situationen i lokalområdet så spørg der hvor du opholder dig.
 • Taler du ikke lokalsproget, vil internationale medier som BBC og CNN ofte have aktuel dækning.
 • Følg Udenrigsministeriet Borgerservice på Facebook og Twitter. Vi vil forsøge at opdatere så hurtigt som muligt via den danske ambassade på stedet.
 • Hvis du har brug for hjælp til tidlig hjemrejse, krisepsykologisk bistand mv.: Kontakt dit forsikringsselskabs alarmcentral: SOS International +45 7010 5050 Europæiske +45 7010 9030 Falck Global Assistance +45 7025 0405 Gouda +45 3315 6060 Bupa Global +45 70 23 24 60
 • Hvis du har brug for kontakt til lokale myndigheder eller du har pårørende, du ikke kan få kontakt til, så kontakt Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på +45 3392 1112. Du kan også sende en mail på bbb@um.dk

Kilde: http://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=27E301C8-3379-40BC-AAE0-D752A1E41F86 

Dit browsersprog adskiller sig fra det valgte sprog på hjemmesiden - venligst vælg dit foretrukne sprog herunder.