Øget efterspørgsel på vagttelefonservices

Vi oplever i øjeblikket en øget efterspørgsel på vagttelefonservices fra vores kunder. Som en naturlig forlængelse af de kerneydelser vi allerede tilbyder, i form af alarmcentral og assistanceydelser, ønsker mange selskaber at tilkøbe en service, hvor opkald til deres hovednummer bliver besvaret af en vagttelefon bemandet af SOS International uden for åbningstid eller i andre tilfælde, hvor selskaberne i et givent tidsrum ikke selv kan varetage denne opgave.

Vi tilbyder i dag denne service til flere selskaber i Norge og Sverige, men efterspørgslen vokser på tværs af Norden. Som white label leverandør kan vi tilbyde skræddersyede løsninger til den enkelte kunde baseret på deres konkrete behov – og dette på tværs af både vores Medical og Technical forretningsområde.

Vagttelefonydelserne spænder bredt baseret på kundens eget ønske, fra ren besvarelse af opkald til integration mellem vores og selskabernes systemer, der gør, at vi kan logge alle henvendelser. Vi har også mulighed for at udvikle webservices, som betyder, at skader automatisk oprettes i kundens system, når vi får melding om skaden og i nogle tilfælde kan vi, hvis kundens netværk tillader det, tilbyde at reagere på nogle typer af henvendelser med det samme. Dette er særlig aktuelt i de tilfælde, hvor en hurtig reaktion kan spare kunden for store omkostninger, som for eksempel ved at iværksætte en sanering ved bygningsskader. Vagttelefonen kan også bidrage til at øge kundeoplevelsen i forbindelse med en skade ved at sørge for, at forsikringstager bliver håndteret og taget godt imod indtil kunden selv overtager over håndteringen af skadesagen.

Ønsker I yderligere information om denne service, er I meget velkomne til at kontakte Nordic Commercial Director Richard Waitz på telefon +4791616115 or send him an email.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!