Digital integration giver bedre kundeoplevelser

Når SOS International modtager et opkald på alarmcentralen for rejseassistance og skal oprette en rejseforsikringssag, er der mange processer der aktiveres. Og det vigtigste er, at ingen af disse processer forsinker sagsbehandlingen, øger omkostningsniveauet eller forringer oplevelsen hos den, der ringer ind.

Lad os give et par eksempler:

1. Forsikringstjek
Når SOS Internationals alarmcentral modtager et opkald, skal vi altid tjekke, at den der ringer ind har en gyldig forsikring, der dækker den aktuelle skade. For at sikre at det altid er den aktuelle, opdaterede information, der er tilgængelig for sagsbehandlerne på alarmcentralen, kan vi via en webservice etablere en forbindelse til forsikringsselskabets systemer, der i løbet af få sekunder kan validere forsikringsdækningen. Fordelen ved dette er, at vi undgår manuelt at skulle slå op i lister, der kan være forældede, eller kontakte selskabet på mail eller telefon og vente på svar.

Det giver en betydelig gevinst i forhold til tidsforbruget, og dermed øges kvaliteten af sagsbehandlingen, og samtidig kan vi hurtigere komme i gang med sagen og dermed opnå en bedre slutkundetilfredshed. Vores kunder oplever ligeledes en forenklet og mere effektiv proces, når kundens egne skadebehandlere ikke skal bruge tid på at slå forsikringsforhold op.

2. Overførsel af sagsinformationer
Alle de informationer, som SOS International modtager fra slutkunden i forbindelse med en skadeanmeldelse, kan overføres direkte til forsikringsselskabets systemer via en webservice.

Flere selskaber har i dag medarbejdere, der registrerer data fra sager anmeldt til SOS International, hvilket kan være tidskrævende og omkostningstungt. Ved hjælp af denne systemintegration overføres data direkte til kundens egne systemer, hvormed sager automatisk oprettes og er tilgængelige for kundens skademedarbejder uden at de skal bruge ressourcer på dobbeltregistrering.

Løsningen indebærer desuden, at kundens system ”kvitterer” for data ved at sende skadenummeret retur til SOS International, så der mellem sagerne skabes en entydig reference, der genbruges i fremtidig kommunikation mellem systemerne,

Ligeledes arbejder SOS International løbende på at udbygge løsningen, så andre datatyper, som f.eks. opdatering af sagens reserve, kan tilbydes kunden.

3. Overførsel af fakturadata
Når sagen er klar til fakturering, tilbyder SOS International, at fakturadata kan overføres via webservice ligeledes med henblik på, at fakturaen kan importeres direkte i kundens systemer og automatisk kobles til skaden via skadenummeret.

Det muliggør yderligere effektivisering i kundens proces, idet kunden kan vælge at behandle visse typer af fakturaer automatisk ved hjælp af internt definerede regler.

Disse digitale løsninger bidrager til, at vi hele tiden gør tingene på en smartere måde til glæde for både kundeoplevelsen og økonomien.

Ønsker du at høre mere om disse løsninger, så kontakt din Key Account Manager for mere information.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!