ISO14001-blåstempling understreger SOS Internationals fokus på miljøet 

Hos SOS International har vi netop modtaget ISO14001 i miljøledelse for vores vejhjælpsassistancer i vores såkaldte ”Technical Division”. Den internationalt anerkendte ISO14001-certificering udstikker en række kriterier og rammer for, hvordan et effektivt miljøledelsessystem skal være.

Det betyder, at SOS International har forpligtet sig til at gøre en forskel for det eksterne miljø såvel som for vores interne arbejdsmiljø ved at have klare miljømål og sikre, at vi løbende dokumenterer, strukturerer og forbedrer vores allerede eksisterende miljøaktiviteter og processer, fx:

 • Miljøkrav til netværk og leverandører
 • Miljøkrav til SOS Internationals bugseringscentraler
 • Sundhed og sikkerhed
 • Miljøkrav til daglige aktiviteter, fx affaldshåndtering og genbrug samt energiforbrug på vores kontorer

SOS International er den første vejhjælps-organisation, der har modtaget ISO14001 på tværs af alle nordiske markeder: ”Vi er stolte af at få en blåstempling som denne og vi vil fortsat arbejde med og have fokus på vores miljøansvar og det omgivende samfund. Både for vores kunder og for de mennesker vi hjælper, betyder det, at SOS International har fokus på at spare CO2 uden at miste kvaliteten i kundeoplevelsen. ISO14001 styrker vores konkurrencedygtighed og position som forsikringsselskabernes foretrukne outsourcing-partner,” siger Ellen Trolle, Executive Vice President, Technical Division.

Sådan tænker SOS International på miljøet!

Det nye ISO-certifikat er ikke blot et eksternt kvalitetsstempel, men et symbol på den måde SOS International proaktivt og bevidst arbejder med miljøet som en naturlig del af vores forretning – både internt og eksternt:

 • SOS International rådgiver og guider føreren af bilen over telefonen til selv at løse småskader eller opdatere software (Phone fix) i stedet for at sende en bugseringsvogn der udleder CO2.
 • SOS International reparerer den skadede bil på stedet, fx ved at nødtætte dækket, og sparer dermed Co2 på ikke at skulle bugsere den skadede bil væk (Repair on spot).
 • SOS International optimerer bjærgningsproceduren ved at sende en almindelig, let bjærgningsbil ud i stedet for en stor kranbil og sparer dermed diesel.
 • Fokus på indkøb af miljøvenlige biler med Euro6 motorer, der udleder mindre kvælstofilte.
 • Brug af videomøder som alternativ til forretningsrejser.
 • Fokus på nedbringning af energiforbrug for el, vand og varme på vores kontorer.
 • Fokus på sygefravær og medarbejdertilfredshed.

Ud over den nye ISO14001-certificering, er SOS International også certificeret i informationssikkerhed (ISO27001) og kvalitetsledelse (ISO9001).Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!