Når en krise indtræffer – opdatering om terrorangrebene i Bruxelles

Om morgenen den 22. marts blev Belgiens hovedstad udsat for flere terrorangreb.

SOS Internationals krise-setup blev omgående sat i værk, og inden for en time blev der tilkaldt ekstra personale til alarmcentralen for at tage sig af opkald fra nordiske forsikringstagere, der havde behov fra assistance i området. Dette gjorde, at vi var fuldt ud forberedte på at håndtere alle indgående sager uden at dette påvirkede den øvrige drift.

Vores hjemmeside og de sociale medier blev løbende opdateret med information, gode råd og telefonnumre med henblik på at sikre, at alle kunne holde sig opdateret om situationen og havde nem adgang til hjælp, når det var nødvendigt.

Kriseteam i Bruxelles
I løbet af dagen sendte vi et krisehold afsted til Bruxelles for at hjælpe til i lokalområdet, og der var tæt samarbejde mellem de nordiske ambassader i Belgien, Røde Kors og det danske udenrigsministerium.

Formålet var at skabe en følelse af sikkerhed på stedet og sørge for støtte og vejledning. Kriseholdet var til rådighed for personlig eller telefonisk assistance.

Koordinering med den Internationale Operative Stab
SOS International er en del af den Internationale Operative Stab (IOS), en national tværsektoriel komité, der ledes af det danske udenrigsministerium, og som kan blive indkaldt med kort varsel, når der er behov for at koordinere indsatser mellem relevante myndigheder og private aktører i rejsebranchen.

I løbet af dagen mødtes IOS for at følge op på situationen og koordinere indsatsen for at sikre den bedst mulige assistance til alle involverede parter.

Nedtrapning og efterreaktioner
Efter tre dage blev beredskabet trappet ned og kriseholdet vendte hjem fra Bruxelles. Vi samlede information og gode råd om, hvordan man skal reagere på efterreaktioner af krisen, både til de direkte involverede samt deres pårørende.

Hvordan kan vi blive endnu bedre?
På trods af de katastrofale og kaotiske omstændigheder oplevede vi en effektiv og hurtig intern proces samt et krise-setup, der omgående blev iværksat for at servicere vores kunder og slutbrugere.

Vi har naturligvis evalueret processen omhyggeligt og forsøger hele tiden at forbedre alle aspekter i forbindelse med en sådan situation, både for så vidt angår beredskab, aktiviteter og kommunikation.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!