Nordiske rejsende overbehandles i udlandet


Gennem de sidste år har SOS International oplevet en stigning i antallet af sager, hvor priserne presses op, eller der ordineres unødvendige behandlinger og operationer.

Krisen kradser overalt, og udover generelle prisstigninger på behandlinger oplever SOS International en stigende tendens til over- og fejlbehandling og prispres fra klinikker og hospitaler flere steder i udlandet. SOS International har flere eksempler på, at hospitaler og klinikker skruer priserne op, når de ser, at den betalende er en turist og dermed (oftest) et forsikringsselskab.


"Det er en stor udfordring, at hospitaler og klinikker i udlandet overbehandler de udenlandske turister, der kommer for at få hjælp. Det er selvfølgelig først og fremmest et problem, fordi alle patienter har krav på korrekt behandling og hverken skal opereres unødigt eller tage medicin, der er ikke nødvendig. Vi er meget opmærksomme på udviklingen og kobler vores eget medicinske team på sagerne ved den mindste mistanke om over- eller fejlbehandling. Det er både til gavn for patienten og for det forsikringsselskab, der står med regningen i sidste ende.” Karin Tranberg, Executive Vice President, Medical Division. 

Voldsomme regninger i USA og Mellemamerika
Især i USA og en række lande i Mellemamerika er voldsomme regninger et problem, fx på grund af:

  • Høje lægehonorarer
  • "Ekstra god service", hvor klinikken eller hospitalet udfører utallige opfølgninger, fx i form af lægebesøg på patientens hotel
  • Patienten transporteres i ambulance, selvom det fx bare drejer sig om en halsbetændelse
  • Der tages betalt for samme ydelser på forskellige poster på fakturaen

Italien og Tyrkiet i fokus

Også Italien og Tyrkiet har stort fokus i SOS Internationals Cost Control afdeling. I disse lande er private hospitaler hurtige til overbehandle, tage fat i gamle skader og diagnoser, som egentlig er et overstået kapitel for patienten, eller stille en række underdiagnoser til den egentlige diagnose, så flere specialister skal ind over, fx:

  • Forstuvninger behandles med skinner, støvler, bøjler osv. i stedet for at blive behandlet med simpel bandage
  • Væskeopsamlinger i fx knæ udtømmes. Det har dog ingen medicinsk fordel, da væsken altid vil komme retur, og det forhøjer risikoen for infektion
  • Udførsel af achillessene-operationer selvom resultatet næsten er det samme uden operation, og patienten udsættes for en forhøjet risiko for infektion
  • Røntgen foretages ofte flere gange på forskellige lemmer, der er skadet

SOS International oplever også, at læger i udlandet ved småsygdomme som forkølelse og udslæt ordinerer flere forskelige præparater og beder patienterne komme til gentagne konsultationer.  Ved tilfælde af turistmave, det såkaldte gastroenteritis, oplever SOS International, at patienter bliver indlagt over flere dage, og at der inden for ortopædkirurgi bliver opereret akut:


”Vi har oplevet, at en patient blev lagt i fuld bedøvelse og fik sat en forvredet lilletå på plads på et hospital i Sydeuropa. Dette er en grov fejlbehandling, og i Danmark ville du miste din autorisation ved sådan et indgreb. Fuld bedøvelse er forbundet med en vis risiko, og det er groft uansvarligt at gøre i den pågældende situation,”  fortæller Mikael Fotopoulos, Medical Director hos SOS International.

SOS International arbejder for at forhindre overbehandling

Hos SOS International er der to afgørende faktorer, der bidrager til at reducere prispres og fejlbehandlinger:

1) Ved sager med mistanke om fejl- eller overbehandling bliver SOS Internationals medicinske team, fx en kontaktlæge eller sygeplejerske, knyttet til sagen. Det medicinske team er i tæt kontakt med den behandlende læge på stedet, hvilket sikrer, at der ikke sker overbehandling.

2) SOS Internationals servicekontorer og netværksafdeling kontrollerer og evaluerer i samarbejde med Cost Control løbende alle samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne, de såkaldte ’providers’, bliver derefter underlagt en rating og samlet i en database. Oplever SOS International gentagne gange, at hospitalerne overbehandler eller tager sig overbetalt, vil det blive markeret, hvis de ikke retter ind efter henvendelse fra SOS International. Ratingen har vist sig særdeles effektiv, eftersom partnere ofte er afhængige af den volumen, som SOS International leverer.


”Vi oplever jævnligt udfordringer med, at patienten får noget at vide fra den behandlende læge på stedet, fx at han ikke kan hjemtransporteres med fly, men at vores læge siger noget andet. Vi forstår godt, at dette skaber frustration og usikkerhed, men vi træffer kun beslutninger, der er medicinsk forsvarlige, og det er vigtigt at understrege, at netop indikationen for, hvornår en patient er fit for flight, er et af vores særlige kompetenceområder og et fagområde, der kræver specialviden, som de færreste læger på hospitaler og klinikker rundt om i verden har kendskab til.” Mikael Fotopoulos, Medical Director. 

Retvis behandling = retvis regning – kontakt SOS International

For at undgå disse situationer er det afgørende, at forsikringstageren tager kontakt til SOS International som det første, når han/hun kommer til skade, med mindre der er tale om en livstruende situation, hvor man er nødt til at tage på hospitalet med det samme.

Ved at benytte et hospital angivet af SOS International kan patienterne være sikre på, at de får den rette behandling, og forsikringsselskaberne kan være sikre på at få en retvisende regning efterfølgende.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!