Ny netværksstruktur hos SOS Dansk Autohjælp

SOS Dansk Autohjælp indfører ny netværksstruktur og opdeler Danmark i seks nye distrikter. Det sker på grund af ændrede markedskrav og en øget konkurrence inden for vejhjælp.

Ændringen er med til at sikre Danmarks mest effektive vejhjælpsnetværk, øge SOS Dansk Autohjælps konkurrenceevne, fastholde og udbygge positionen som det vejhjælpsselskab med den højeste kundetilfredshed og dermed yderligere forstærke en allerede særdeles stærk position på vejhjælpsmarkedet.

”Vi ser udelukkende fordele ved den nye struktur, hvor vi blandt andet kan fremme en fælles produkt- og serviceudvikling. Vi kan også styrke vores agilitet og loyalitet i forhold til koncepter og sikre, at vores uddannelsesniveau er helt i top, så den service vi leverer på vejen til fulde understøtter en høj kundetilfredshed.” Ellen Trolle, Executive Vice President, Technical Division. 

Seks distrikter med én ansvarlig distriktsstation

Danmark opdeles i seks distrikter, hvor man tidligere havde en stringent geografisk områdeopdeling. Der vil være én ansvarlig distriktsstation i hvert distrikt, som står for den direkte kontakt mellem de øvrige stationer og SOS Dansk Autohjælp i Århus.

Distriktstationerne vil disponere over alle vogne og ressourcer samt sikre den optimale udnyttelse af disse. Ændringerne træder i kraft inden for 3-18 måneder afhængig af, hvornår kontrakterne i det enkelte distrikt ligger klar.

Nye tiltag og fordele for bilejerne

Den nye netværksstruktur giver også mulighed for at inkludere en lang række nye services i vejhjælpspakken, som kan understøtte, at bilejerne oplever en hurtig og effektiv service såvel som en god oplevelse i skadesituationen.

  • Servicebiler/teknikerbiler: SOS Dansk Autohjælp har indkøbt seks nye teknikerbiler, som forventes leveret til hvert distrikt i løbet af efteråret. Bilerne bliver specialudstyret med værktøj og hjælpemidler, der understøtter mulighederne for at foretage en lang række reparationer direkte på nedbrudsstedet og dermed hjælpe kunden videre i egen bil.

  • Dækkoncept: De færreste biler er i dag udstyret med reservehjul, og det kan for kunden virke frustrerende og unødigt tidskrævende at skulle hjælpes på værksted blot pga. en punktering. Med det nye sikre hjælpemiddel ”dæklakrids” eller et såkaldt ”nødhjul” kan langt de fleste punkteringer afhjælpes direkte på stedet, og kunden kan sendes videre uden det store tidstab.

  • Batterikoncept: SOS Dansk Autohjælp giver bilejeren mulighed for at købe forskellige nye batterier direkte via redderen på skadestedet, hvis bilistens eksisterende batteri er udtjent.

  • Tryghedskoncept: Redderen tilbyder direkte på skadestedet at gennemgå bilen på en række punkter, fx dækmønstre, sprinklervæske, kølervæske, m.m., så kundens behov for at føle tryghed på vejen understøttes.

  • Kundekommunikation: En anden form for sikkerhed er at føle sig godt informeret undervejs. Lige fra anmodningen om assistance modtages, tilbyder SOS Dansk Autohjælp kunden at blive holdt løbende informeret om fremdriften i assistancen.

  • Teknisk helpdesk: Ved hjælp af SOS Dansk Autohjælps tekniske helpdesk kan billisten i mange tilfælde direkte via telefonen blive guidet til selv at afhjælpe evt. fejl og nedbrud på bilen, så behovet for at en redder kommer til skadestedet helt undgås. SOS Dansk Autohjælp har også en database, hvor redderne kan gå ind og se tips og tricks til, hvordan man håndterer forskellige problemer på forskellige biltyper og kan dermed hjælpe flest mulige videre i egen bil direkte fra skadestedet.

  • Diagnosticeringsværktøj: SOS Dansk Autohjælps diagnosticeringsværktøj giver mulighed for at udlæse fejl på en lang række biltyper og også direkte rette det pågældende problem i bilen.

  • Mobile pay: Ved køb af ekstra ydelser, som ikke er omfattet af kundens aftale, kan kunden betale via mobile pay direkte på stedet.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!