Opfølgning på en travl vinterhøjsæson

Knap 71.000 opkald – det var hvad vores alarmcentral for rejseassistance i alt modtog i vinterhøjsæsonens uger 3-10. Det svarer til næsten 1300 opkald om dagen. Og det har som de forrige år været en travl højsæson.

Den totale volumen er ikke meget anderledes end de foregående år, og de to travleste uger 7 og 8 rammer samme sagsniveau som sidste år, men fordelingen af sagerne i år adskiller sig fra tidligere sæsoner – både i forhold til destinationer, skadetype og hvornår på sæsonen de fandt sted.

Blandt andet oplevede vi, at flere valgte at rejse ud i løbet af januar – en del flere end sidste år. Det gav en stor sagsstigning i januar sammenlignet med sidste år, hvilket gav et pres på telefonlinjerne. Vi justerede naturligvis løbende på vores bemanding og processer for i at imødekomme den type af sager, der kom ind, og gennem hele perioden sørgede vi for konkret prioritering af hjemtransport af patienter og gode svartider på telefonerne.

Derudover oplevede vi en stigning i antallet af sager fra Asien og USA i samme periode og det var derfor ikke kun de traditionelle vintersager, som skiskader, der tegnede billedet for denne højsæson.

Nye tiltag påvirker skadesomkostninger positivt
Vores særlige indsats med et dedikeret skiteam i ugerne 3-10 har betydet, at vi har fået patienterne hurtigere hjem. Vi har haft stort fokus på at få størstedelen hjem inden skiftedagen om lørdagen, og det har påvirket skadesomkostningerne i en positiv retning, da vi derved har undgået udgifter til ekstra hotelovernatninger, som er dyre i skiområderne.

Et andet tiltag, der har givet positive resultater, er vores fokus på udnyttelse af de forhåndsbookede pladser, vi køber inden sæsonens start. I år lå udnyttelsesprocenten på 97 %, hvilket er meget tilfredsstillende. De sidste procenter repræsenterer de planlagte transporter, hvor en patient forud for afrejse har haft en ændring sin tilstand, der betyder, at transporten ikke kunne gennemføres som planlagt.

Stigning i slutbrugertilfredsheden
Slutbrugertilfredsheden har vist en mindre stigning gennem vinterhøjsæsonen i forhold til sidste år og meget af den positive feedback går direkte på vores forbedringstiltag, herunder færre sagsbehandlere på den enkelte sag.

Feedback fra slutbrugerne er et vigtigt værktøj for os, og et vigtigt middel til hele tiden at sikre, at vi leverer den bedste service på vegne af vores kunder, og alle input inddrages i forberedelsen til de kommende højsæsoner.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!