Screeningsliste giver smidigere sagsbehandling

Brugen af en såkaldt screeningsliste på SOS Internationals alarmcentral i København reducerer skadesomkostningerne for forsikringsselskaberne og giver en smidigere sagsbehandling og bedre kundeoplevelse for de rejsende.

Ud fra en liste med en række medicinske, økonomiske og geografiske kriterier screener assistancekoordinatorerne på alarmcentralen for rejseområdet proaktivt alle sager tidligt i sagsforløbet. Screeningslisten er en del af et større optimerings-setup, og tiltagene har medført et fald i antallet af sager med medicinsk assistance sammenlignet med samme periode sidste år (juni-oktober). Ud over at give et smidigere sagsforløb har det stor betydning for skadesomkostningerne, fortæller Karin Tranberg, Executive Vice President Medical hos SOS International. 

"Det er først og fremmest vigtigt at understrege, at de nye procedurer ikke går ud over kvaliteten af vores håndtering af sagerne. Vores assistancekoordinatorer er trænede og erfarne, og de evaluerer og gennemgår hver sag med tættekam for at sikre den rette assistance og behandling. Men med en bedre fordeling af ressourcer sikrer vi en smidigere og mere effektiv sagsbehandling med færre stop og større kundetilfredshed til følge for forsikringstageren, siger Karin Tranberg og fortsætter: ”Derudover sikrer setuppet lavere omkostninger for forsikringsselskaberne, og vi kan se et tydeligt fald i honoraromkostninger i 2016 sammenlignet med 2015.”

Rette behandling
Listen er udarbejdet af SOS Internationals medicinske direktør Mikael Fotopoulos og beskriver en række sygdomme/symptomer, der gør, at sagen skal ses af en læge eller sygeplejerske. Med listen kan assistancekoordinatorerne i højere grad selv vurdere sagens kompleksitet, og denne ansvarsplacering har som en afledt sideeffekt skabt større arbejdsglæde på alarmcentralen.

Dette samarbejde er nøgleord for sagshåndteringen og derudover bliver sager såvel som screeningslisten løbende kvalitetskontrolleret: ”For os handler det om at give patienten den rette behandling – hverken mere eller mindre. Vi ønsker ikke lægers involvering i ikke-lægelige problemstillinger eller i meget lette medicinske problemstillinger, når det ikke er nødvendigt. Ved enhver tvivl sparrer assistancekoordinatoren med vores medicinske personale, eller sagen overgår helt til en sygeplejerske eller læge,” siger Mikael Fotopoulos. Læs mere: Nordiske rejsende overbehandles i udlandet


Økonomiske og geografiske kriterier - fokus på USA og Kina

Screeningslisten indeholder også en række økonomiske og geografiske kriterier: “Vi har særligt fokus på USA og Kina. Ved indlæggelse eller de såkaldte outpatient-besøg  ser vi ofte både meget høje priser og såkaldt ’defensiv medicin’, hvor man foretager et uforholdsmæssigt stort antal undersøgelser og behandlinger eller udfører mange besøg. Grunden er dels, at hospitalet vil sikre sig selv juridisk og dels sker det i visse tilfælde af forretningsgrunde. Sagerne kan hurtigt blive meget dyre, uden at det nødvendigvis medfører en høj kvalitet og patientsikkerhed,” slutter Mikael Fotopoulos.  

Eksempler på sager, der ifølge screeningslisten altid skal tilses af en læge eller sygeplejerske:

  • Graviditet/komplikationer ved graviditet
  • Brandsår
  • Hjertesygdomme
  • Frakturer på underkroppe, arme, ryg, ribben osv.
  • Alle sager der har betydning for fly- eller hjemtransport, fx patienter med gips/skinne på.

Vil du vide mere? Kontakt jeres Key Account Manager.  

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!