SOS International øger tilfredsheden blandt kunder

Hvert år får SOS International foretaget en kundeundersøgelse med respondenter fra bilindustrien og forsikringsselskaber på tværs af hele Norden. Og resultaterne af årets kundeundersøgelse viser en positiv udvikling: Kundetilfredsheden er steget sammenlignet med sidste års undersøgelse.

Tillid og samarbejde er nøgleord for SOS International, og vi er derfor glade for at blive opfattet som selskabernes ’Trusted Partner’ og som leverandør af gode slutbrugeroplevelser.

Reduktion i totale skadesomkostninger over tre år

På den anden side peger resultaterne på, at SOS International bliver opfattet som havende mindre fokus på totale omkostninger og innovation sammenlignet med sidste års undersøgelse.

Hos SOS International ser vi en positiv udvikling indenfor de totale skadesomkostninger. Gennem de sidste år har SOS International haft stor fokus på gennemsigtighed i pris og nedbringelse af skadesomkostninger, fx gennem nye metoder og tiltag på Medical-området. Her har initiativer som ny prisstruktur, øgede rabatter i netværket og optimering af interne processer på alarmcentralen medført en reduktion i de totale skadesomkostninger på 10-12% over perioden 2013-2016.

Denne positive udvikling vil SOS International fortsætte i det kommende år, og vi vil forsøge at ændre opfattelsen af SOS International i tæt dialog og samarbejde med vores kunder. Vi vil også fortsat følge markedstendenser og forsikringstagernes rejsemønstre tæt og tilføre yderligere værdi til vores kunder ved at fokusere på digitalisering.

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!