Systemintegration nedbringer forsikringsselskabs totalomkostninger

Dobbeltregistrering af forsikringssager har længe været en del af dagligdagen i Skadeafdelingen hos det norske forsikringsselskab SpareBank1. Selskabet bruger SOS International som deres assistancepartner på rejseområdet, og på grund af systemintegration mellem SpareBank1 og SOS International er det manuelle indtastningsarbejde væsentlig reduceret, lyder det fra selskabet.

I foråret 2016 begyndte SOS International og SpareBank1 et tæt samarbejde, hvoraf digital validering af forsikringen og automatisk overførsel af sagsdata har været de første to skridt i et fælles digitalt integrationsprojekt. Næste skridt er at fuldautomatisere arbejdet med fakturering via et e-faktureringssystem.  Og i takt med at integrationsarbejdet mellem SOS International og selskabet fortsætter, vil det medføre yderligere besparelser, vurderer SpareBank1:

”Indtil videre har vi sparet, hvad der svarer til 0,6 FTE* på at systemintegrere med SOS International. Når vi får den sidste del, e-fakturering, helt på plads, forventer vi at kunne øge besparelsen til 1.0 FTE. Det giver god mulighed for at bruge vores in-house ressourcer på andre opgaver i SpareBank1,” lyder det fra Therese Nielsen, der er sektionsleder for SpareBank1 Reise.

 

Mere effektivt sagsflow

Systemintegration er et af SOS Internationals fokusområder i arbejdet med at nedbringe de totale skadesomkostninger for det enkelte forsikringsselskab. Systemintegrationen kan nedbringe tid og ressourcer brugt på sagsbehandlingen og har derfor sine klare fordele for selskabet:  ”Hos SOS International har vi hele tiden øje for de totale omkostninger, som en given sag medfører. Ved at automatisere processer sparer selskabet tid på manuelt arbejde, og vi skaber et sagsflow mellem selskabet og SOS International, der er effektivt, forenklet og dermed mindre ressourcekrævende,”  fortæller Christer Jensen, der er Commercial Director, Medical Norway hos SOS International og fortsætter:

”Overførsel af sagsdata, kort tid efter at SOS International har startet sagen op, betyder desuden, at forsikringsselskabet har mulighed for at orientere sine kunder med opdateret information i de tilfælde, hvor kunderne kontakter selskabet direkte.”

 

Sikrer bedre kundeoplevelse
Systemintegrationen er også en fordel for forsikringstageren: ”Der er ingen tvivl om, at de digitale integrationer giver en bedre kundeoplevelse og højere kvalitet i sagsbehandlingen. Et eksempel er, at sagsbehandleren på alarmcentralen hurtigt og nemt kan validere forsikringen digitalt og ikke behøver vente på et ok fra selskabet om, at forsikringen er gyldig, førend hjælpen kan sendes af sted. Dermed sikres en optimal kunderejse med færre potentielle stop,”  slutter Christer Jensen.

 

 (*Full-Time Equivalent eller fuldtidspersonale)

Digitale integrationsmuligheder med SOS International:

  • Validering af forsikring: Med et enkelt tryk kan SOS Internationals skadebehandlere hurtigt validere kundens forsikring via integration til forsikringsselskabets egen og opdaterede database.
  • Sagsdata: SOS International tilbyder at overføre data, som forsikringsselskabet kan anvende til automatisk at oprette skaden i eget skadesystem. Det minimerer en ofte tung og manuel skadeoprettelsesproces.
  • Storskaderapportering: Hver gang en sags reserve overstiger en af forsikringsselskabet defineret grænse, kan data overføres digitalt til selskabets eget skadesystem således, at reserven opdateres automatisk.
  • Faktura: SOS International tilbyder at overføre fakturadata digitalt til forsikringsselskabet. Fakturaen bliver på baggrund af selskabets skadenummer automatisk koblet til skaden, hvilket dermed mindsker den manuelle proces.

 

Vil du vide mere om systemintegration med SOS International?
Ønsker du at vide mere om muligheden for systemintegration med SOS International, så kontakt din Key Account Manager.

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!