Værd at vide om Solvens II

Kvalitetssikring og dokumentation af services gennem forretningsgange og veldokumenterede forretningsprocesser er eksempler på, hvordan SOS International arbejder proaktivt og struktureret med Solvens II-direktivet, der trådte i kraft 1. januar 2016 på tværs af EU.

Solvens II-direktivet og deraf følgende national lovgivning stiller krav til nordiske forsikringsselskaber i deres udvælgelse af samarbejdspartnere, og outsourcing af vigtige og forretningskritiske operationelle funktioner kræver stort fokus.

Proaktivt og struktureret arbejde skaber værdi
Som 24/7/365 alarmcentral er høj kundetilfredshed og omkostningsbevidsthed grundstenene i det assistancearbejde, som SOS International udfører på vegne af forsikringsselskaberne. 

Gennem proaktivt og struktureret arbejde med dokumentation og kvalitetssikring skaber SOS International stor værdi for både forsikringstagere og kunder, der trygt kan vælge SOS International som deres outsourcing-partner:

  • Risici bliver løbende undersøgt, dokumenteret og evalueret via kvalitetssystemet Total Quality Management (TQM). På tværs af forretningsenheder og -områder bliver risici identificeret, adresseret og mødt efter behov. Det medfører fx, at alle kontrakter er up to date og kvalitetssikrede til fordel for eksisterende såvel som potentielle kunder.

  • SOS International har en høj soliditet, som er med til at sikre økonomisk robusthed og høj kvalitet i leveringen af services. SOS International har fastsat målsætninger for rentabilitet og likviditet, ligesom SOS International ikke spekulerer i valuta eller foretager anden spekulation.

  • Arbejdet med compliance og overholdelse af juridiske og kontraktuelle krav, nationale standarder og konventioner er dybt indlejret i SOS Internationals forretning. Company Code of Conduct og Supplier Code of Conduct er eksempler på, hvordan krav bliver implementeret og gjort tilgængelige for kunder, underleverandører og ansatte.

  • Afrapportering og løbende audits sikrer en fortsat høj kvalitet igennem alle services.

  • Corporate Social Responsibility (CSR) er en integreret og strategisk del af SOS International, som arbejder for at opnå gode resultater inden for fokusområderne menneskerettigheder, miljø og antikorruption. CSR-tilgangen skaber en positiv effekt for ansatte, kunder og forsikringstagere.

  • Akkrediteringer og certificeringer som ISO9001 (kvalitetsledelse), ISO27001 (informationssikkerhed) og ISO14001 (miljøledelse i tekniske division) er eksempler på, hvordan SOS International proaktivt og kontinuerligt arbejder med kvalitet, miljø og informationssikkerhed til gavn for både kunder, samfundet og forsikringstagerne.

SOS International er klar til den nye persondataforordning

SOS International er klar til den nye persondataforordning, som træder i kraft maj 2018.

Gennem et dedikeret projekt sikrer SOS International, at de nye krav bliver imødekommet. Som led i denne proces følger SOS International udviklingen i de skandinaviske lande samt landenes fortolkninger af forordningen tæt. SOS International vurderer løbende de processer, forretningsgange, IT-systemer, kontrakter o.l., der bliver berørt af den nye persondataforordning.  

ISO27001-certificeringen i informationssikkerhed, fortrolighed i sagsbehandlingen og IT-sikkerhed på fx alarmcentralen samt SOS Internationals Information Security Code of Conduct er eksempler på, hvordan SOS International allerede nu tager stilling til og behandler personoplysninger på lovlig vis i samarbejde med forsikringsselskaberne.

 

Vil du vide mere? Kontakt din Key Account Manager.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!