Vi fokuserer på miljøet

Hos SOS International er fokus på det eksterne miljø såvel som på vores arbejdsmiljø ikke noget nyt. Vi har i mange år haft fokus på at have et optimalt arbejdsmiljø for vores ansatte, og vi har været fokuseret på vores påvirkning på det eksterne miljø.

Til sommer vil SOS International prøve at nå ISO 14001:2015-standarden for miljøledelsessystem i vores tekniske division. Det vil sige, at vi er nødt til at have klare miljømål og sikre, at vi dokumenterer, strukturerer og løbende forbedrer vores allerede eksisterende miljøaktiviteter og –processer.

Forpligtelsen i vores miljøpolitik for den tekniske division berører følgende hovedområder:

  • Miljøkrav til daglige aktiviteter
  • Miljøkrav til netværk og leverandører
  • Miljøkrav til SOS bugseringscentraler
  • Miljø, sundhed og sikkerhed
  • Affaldshåndtering, herunder genbrug
  • Energiforbrug på vores kontorer

Miljøinitiativet, der understøtter vores miljøpolitik, er en del af den daglige adfærd i vores virksomhed, såvel hos vores ansatte i SOS International som i den service vi tilbyder. Vores Phone fix-service er et eksempel på en vejhjælpsservice, der understøtter forpligtelsen til at nedbringe vores CO2-belastning. Phone fix er en service, der udbydes af SOS International, hvor forsikringstagere kan modtage hjælp over telefonen til selv at reparere deres køretøj.

Politikken udvider vores miljøprincipper i SOS International Company Code of Conduct samt i SOS International Supplier Code of Conduct, og miljøpåvirkningerne overvejes altid, når der udvælges leverandører.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din Key Account Manager.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!