Reguleringer og kundekrav

Mange af SOS Internationals kunder er forsikringsselskaber og dermed underlagt tung regulering. Et eksempel på regulering, der er pålagt industrien, er Solvens II-direktivet og den deraf følgende nationale lovgivning, der trådte i kraft den 1. januar 2016.

Solvens II sætter høje standarder for forsikringsselskaberne i form af kapitalkrav, interne procedurer, processer, drift og rapportering samt en række krav til outsourcing, som partnerne skal opfylde. Da SOS International fungerer som outsourcing-partner for forsikringsbranchen, påvirker reguleringen også SOS International.

 Solvens II
SOS International arbejder løbende, proaktivt og på en struktureret måde med at sikre, at virksomheden opfylder Solvens II-kravene samt al anden national og international lovgivning. Som en Trusted Partner tager SOS International højde for kundernes forretning og interesser i både den daglige drift og i de strategiske beslutninger.

At gøre forretning i overensstemmelse med forretningsetik og at imødekomme krav fra kunder og lovgivning sikres bl.a. ved hjælp af en række initiativer:

 • Company Code of Conduct og Supplier Code of Conduct sikrer overensstemmelse (Compliance), overholdelse af nationale standarder og juridiske og kontraktmæssige krav, der implementeres og gøres tilgængelige
 • Nedsættelse af et Compliance Board med henblik på at forberede og sikre opfyldelse af ​​eksisterende og nye regler
 • TQM-system (Total Management System), der minimerer og styrer risici
 • Rapportering og regelmæssige auditeringer, der sikrer fortsat høj kvalitet i alle serviceydelser
 • Kundekontrakter tilpasses Solvens II-krav
 • Kontraktstyring sikrer, at SOS International forpligter sig til og lever op til de lovgivningsmæssige krav
 • Akkrediteringer og certificeringer såsom ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO 27001 (informationssikkerhed) og ISO 14001 (miljøledelse i den tekniske division) sikrer proaktivt og løbende arbejde med kvalitet, miljø og informationssikkerhed.

 

Databeskyttelse
I maj 2018 træder den nye EU-forordning om databeskyttelse i kraft. På en række områder vil den nye forordning øge de eksisterende krav til beskyttelse af personoplysninger.
SOS International har igangsat et projekt, der er dedikeret til at sørge for, at SOS International imødekommer de nye krav i maj 2018. Projektet omfatter vurderinger af en række områder, f.eks. processer og rutiner, idet den nye forordning sætter øgede krav i forhold til:

 • IT-design og IT-systemer
 • Kontrakter
 • Samtykke
 • IT-sikkerhed
 • En række andre krav.

Projektet sikrer, at SOS International opfylder de øgede krav, når de træder i kraft

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type SOS.Library.Components.Models.FocalpointImageModel.

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!