Udbrud af pest på Madagaskar

Ifølge WHO har der de seneste måneder været rapporter om flere tilfælde af pest end normalt på Madagaskar. Madagaskar er et af de lande, der har den højeste forekomst af pest i verden, men det nuværende udbrud er bekymrende, da det er af den mere virulente pneumoniske type. 

Det er kendt, at der på Madagaskar i perioden fra september til april er høj forekomst af pest, men det drejer sig typisk om byldepest, og det forekommer primært i landområderne. Smittebærerne af byldepest er gnavere, specielt rotter, og smitten overføres til mennesker via loppebid.

Lungepest er meget smitsom
Men med dette udbrud, der startede allerede i august, er der tale om den farlige lungepest og om et langt større antal end normalt på Madagaskar. Denne type af pest smitter mellem mennesker, der opholder sig i samme rum via host eller nys, og den kan være dødelig.

Der er registreret 2300 tilfælde, heraf 195 døde, men der er indtil videre ikke set nogen international spredning.

Epidemien er aftagende, men kan blusse op igen
7300 pestkontakter er indtil videre behandlet for sygdommen. Det er aftagende nu, men det kan blusse op igen.

Madagaskar er ikke en rejsedestination, hvor SOS International generelt har mange sager, og den overordnede risiko for rejsende er lav, men spredningen til de store byer og det faktum, at der er tale om den smitsomme lungepest gør, at risikoen er forøget.

SOS Internationals medicinske team overvåger konstant det globale sygdomsmønster og vores Medical Governance holder sig løbende opdateret på den globale udvikling i sygdomme, sundhed og epidemier.

Vi overvåger disse globale sygdomsmønstre for at sikre, at vi er på forkant, når sagerne kommer ind på alarmcentralen. Det har en stor effekt i forhold til vores lægers håndtering af sager fra bestemte regioner, og det sikrer, at vi får knyttet det rigtige lægespeciale på sagen med det samme”, siger SOS Internationals læge Niels Højlyng.

Kontakt SOS International hurtigst muligt ved mistanke om smitte
Alle pestbakterier dyrket fra den aktuelle epidemi har været følsomme for antibiotika, så ved korrekt rådgivning kan alle behandles, hvorfor det er afgørende at kontakte SOS Internationals alarmcentral, så snart man har mistanke om smitte, så vores medicinske specialister kan vurdere sagen og en eventuel behandling kan påbegyndes.

Du kan læse mere om udbruddet på WHOs hjemmeside her.

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!