Close File Review – en årlig selvevaluering

Hvert år udfører SOS International en gennemgang af lukkede sager for at evaluere kvalitetsniveauet i Medical Division. Resultaterne for 2017 viser tilfredsstillende fremgang, og de identificerede forbedringsområder for 2018 er i fuld gang. 

600 tilfældigt udvalgte sager
Udover løbende kvalitetssikring foretager SOS International årligt en gennemgang af 600 lukkede sager, hvor en række tilfældigt udvalgte sager fra alarmcentralen, afdelingen for omkostningskontrol og sundhedscentralen gennemgås. Sagerne repræsenterer både lette, mellemtunge og tunge sager samt alle nordiske nationaliteter.

Formålet med denne øvelse er at sikre kvalitetsniveauet i alle vores leverancer gennem grundig analyse af virkelige eksempler. Analysen fokuserer blandt andet på datadisciplin, kommunikation, kvalitet i sagsbehandlingen og fakturering.

Omfattende handlingsplaner
Analysen giver os mulighed for at identificere eventuelle forbedringsområder, som danner grundlag for omfattende handlingsplaner, og følge op på aktiviteter inden for de tre største afdelinger i Medical Division.

Derudover har øvelsen et undervisnings- og uddannelsesmæssigt formål. Som et eksempel er et af indsatsområderne for 2018 at fortsætte det årlige kursus i best practice inden for sagsbehandling, hvilket indebærer undervisning i f.eks. datadisciplin, forsikringsbetingelser og Persondataforordningen.

Fortsat fremgang
Resultaterne igennem de sidste tre år viser fremgang på flere områder, og øvelsen er et vigtigt værktøj med stort ledelsesfokus. Kriteriet for succes er at synliggøre, hvilke områder af forretningen, der kræver særlig opmærksomhed, og at identificere, hvorvidt vi skal optimere interne processer for at forbedre den overordnede kvalitet i vores sagsbehandling.

SOS Internationals Kvalitetsafdeling er ansvarlig for at følge op på handlingsplaner og foretage løbende stikprøvekontroller for at sikre, at de identificerede forbedringsmuligheder skrider frem.

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!