Overbehandling i Thailand

Når 50.000 danskere i de kommende måneder ventes at rejse til Thailand, skal de være opmærksomme på, at et ’ja’ ikke altid er det bedste svar

De seneste tre år har SOS International haft et skærpet fokus på overbehandling generelt og overbehandling i Thailand i særdeleshed.

De thailandske hospitaler har generelt en relativt høj medicinsk standard. Der er tillige en relativt lav risiko for fejlbehandling. Men SOS International oplever, at der generelt foretages for mange unødige undersøgelser. I 10-15% af behandlingerne handler det om betydelig grad af overbehandling og i yderligere 25-30% af sagerne sker der overbehandling af mindre grad.

Unødvendige undersøgelser kan være overflødige scanninger, blodprøver og røntgenundersøgelser. Overbehandling kan fx være unødvendige antibiotikakurer så som stærke antibiotika der gives direkte i blodet i stedet for som tabletter, samt unødvendige operationer.

Det er dog vigtigt at understrege, at forklaringen på denne tendens til overbehandling kan skyldes, at der i Thailand er en mere interventionistisk medicinsk kultur, end den vi er vant til i de nordiske lande. Men hos SOS International oplever vi også, at hospitaler og klinikker skruer priserne op, når de ser, at den betalende er en turist og dermed (oftest) et forsik­ringsselskab.

Eksempler på overbehandlingssager i Thailand

Knap 17.000 Asien-sager på alarmcentralen i 2018
Sidste år havde SOS International over 17.000 sager fra Asien på alarmcentralen. Det er især Thailand, der udgør en stor del af skade­anmeldelserne med omkring 10.000 af det samlede antal Asien-sager i løbet af året. Langt hovedparten af sagerne indløber fra december til marts måned og omkostningerne for alle assistancer i Asien til nordiske rejsende er mere end 300 mio. kr.

Karin Tranberg, divisionschef i SOS International siger, ”Siden 2016 har vi arbejdet meget målrettet på at nedbringe antallet af overbehandlinger, dels fordi de i bedste fald er virkningsløse og i værste fald skadelige for patienterne. Overbehandling er dyrt, og da vi i Skandinavien så at sige betaler kollektivt for forsikringerne, så er alle forsikringstagere med til at betale for den unødvendige eller skadelige overbehandling. Men i år er vi ekstra godt forberedt. Dels har vi udstationeret medarbejdere, der kan være endnu tættere på hele behandlingsprocessen ude i Thailand. Dels har vi indgået en kontrakt med April Assistance, som vi i forvejen har et tæt samarbejde med i Kina”.  

Du kan læse mere om sikkerhed og tryghed i Thailand her. 

Vi har samlet en række data for Thailand og giver et indblik i, hvilke forberedelser SOS International har gjort sig forud for den kommende højsæson.

SOS Insights: Vinterhøjsæsonen for rejser til Thailand står for døren

 

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!