Persondataforordningen – dato for ikrafttrædelse nærmer sig

I det seneste år har SOS International analyseret og forberedt sig på at imødekomme de øgede krav inden maj 2018.

EU-persondataforordningen vil øge privatlivets fred for enkeltpersoner, og i SOS International udgør kvalitet og databeskyttelse, herunder informationssikkerhed, nogle af de vigtigste parametre for virksomhedens succes.

Nogle af de vigtigste fokusområder frem til maj er:

  • Opdatering af alle databehandlingsaftaler (med samarbejdspartnere/kunder) inden den 25. maj 2018.
  • Gennemgang af kunderapportering, herunder SOS Extranet
  • Implementering af proces for persondata ved udvikling og programmering af nye standardprocesser og IT-systemer til håndtering af personlige data. Dette for at sikre, at beskyttelsen af personlige data indgår i nye applikationer og processer.
  • Opdatering af procedurer til håndtering af dataanmodninger (= anmodninger fra slutbrugere vedrørende deres egne personlige data)
  • Opdatering af procedurer for databrud
  • Øge den almindelige bevidsthed om Persondataforordningen i organisationen samt uddanne relevante grupper af medarbejdere i nye procedurer

SOS International har også etableret en databeskyttelsesansvarlig (DPO)-funktion i Group Legal til at administrere og sikre databeskyttelsen fremadrettet i henhold til kravene i Persondataforordningen.

SOS International er eller vil sætte sig i kontakt med alle kunder angående dette emne, og du vil, hvis det ikke allerede er sket, blive kontaktet. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din Key Account Manager for yderligere information.

Du kan læse mere om persondata i SOS International her (på engelsk).

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!