Brexit: Hvilke konsekvenser kan det få for nordiske rejsende?

Efter planen forlader Storbritannien EU den 29. marts 2019 og der arbejdes stadig på en aftale mellem Storbritannien og de øvrige EU-lande, der skal fastlægge det fremtidige samarbejde. Uanset hvordan det ender, vil Storbritanniens beslutning om at forlade EU få væsentlig betydning i de øvrige EU-lande, og det kan også komme til at påvirke rejsende til og fra Storbritannien.

Hvad med det blå EU sygesikringskort?
I dag sidestiller det blå EU-sygesikringskort dig med borgere i det pågældende EU/EØS-land, hvor du befinder dig, og det gælder kun for behandling på offentlige hospitaler og lægeklinikker.

I et scenarie, hvor Storbritannien ender med en EØS-aftale som for eksempel Norge og Schweiz, så vil nordiske rejsende til Storbritannien være dækket af den europæiske sygesikring.

Bliver det derimod en ”hård” udtræden uden en aftale, vil Storbritannien således heller ikke være et EØS-land, og så vil det umiddelbart få den konsekvens for de nordiske rejsende, at de ikke længere får dækket eventuelle behandlingsudgifter, hvis de bliver syge eller kommer til skade i Storbritannien. Lige som britiske statsborgere ikke vil være dækket i de øvrige EU-lande.

Behandling vil i stedet skulle dækkes efter andre regelsæt, enten folkeretlige konventioner, eller i fravær af sådanne, en privat rejseforsikring.

Danmark, samt Grønland og Færøerne
Danmark og Storbritannien indgik en folkeretlig konvention om social tryghed i 1959. Ifølge pågældende konvention har en dansk statsborger ret til hospitalsydelser og andre - henset til opholdet - nødvendige medicinske ydelser på samme vilkår som Storbritanniens egne borgere. Sådanne ydelser er som klart udgangspunkt vederlagsfrie.

Det er imidlertid sådan, at EU-Kommissionen har oplyst, at det retlige udgangspunkt er, at ældre aftaler mellem EU-medlemslandene og Storbritannien om et emne, der efterfølgende er reguleret af EU-retten, må antages at være fortrængt af EU-retten, således at aftalerne ikke vil kunne anvendes igen efter Storbritanniens udtræden af EU. 

1959-overenskomsten har i relationen mellem Danmark og Storbritannien ikke været anvendt, fordi området er reguleret af EU-forordning nr.883/2004. Brexit betyder derfor, at borgere, der bor i Danmark, ikke kan støtte ret på den gamle overenskomst, fordi den ikke kan anvendes igen. Det er dog den danske opfattelse, at overenskomsten fortsat kan anvendes i relationen mellem Storbritannien og Grønland/Færøerne. 

Det fremgår af en besvarelse fra Beskæftigelsesministeriet til Folketingets Europaudvalg.

I 2018 håndterede SOS Internationals alarmcentral omkring 1700  sager fra nordiske rejsende i Storbritannien, så det er ikke et geografisk område, der repræsenterer en ret høj volumen.

Læs mere om betydningen af Brexit på Udenrigsministeriets hjemmeside

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!