Flere værktøjer i kampen mod stress

SOS International har igangsat et pilotprojekt, hvor en del af teamet af psykologer tester Virtual Reality (VR) i behandlingen af stress, der skal fungere som et supplement til den traditionelle psykologiske behandling hos SOS International.

Ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed er antallet af danskere med stress stødt opadgående. I 2017 var tallet 16,8%, hvorimod det tilbage i 2000 var 7,8%. Således er der registreret en stigning på 115% på bare 17 år i antallet af danskere, der føler sig stressede.

En række af SOS Internationals psykologer tester i øjeblikket brugen af VR som en del af behandlingsforløbet mod stress i et pilotprojekt i samarbejde med SOS Internationals Product & Business Development afdeling, der arbejder målrettet med at udvikle innovative og digitale services indenfor Healthcare området.

Indsamling af data og erfaring
I forbindelse med pilotprojektet vil et antal klienter med let til moderat stress påvirkning blive tilbudt at gennemføre et specialudviklet stressreducerende program gennem et sæt VR-briller, som kan benyttes efter behov mellem sessionerne med psykologen.

Rent praktisk fungerer det sådan, at VR brillerne enten bruges i klinikkerne, eller de kan lånes med hjem af klienterne mellem konsultationerne. Det giver klienterne mulighed for at supplere den behandling, de modtager i klinikkerne. Mange vil typisk have mulighed for at supplere og fortsætte behandlingen derhjemme mellem sessioner. Det er derfor oplagt at benytte dette supplerende værktøj, og det øger sandsynligheden for en god effekt.  

SOS International vil i testperioden indsamle data og erfaring, både relateret til brugernes oplevelser med det nye værktøj, men også måle effekten i behandlingen, som skal være med til at danne grundlag for udviklingen af flere digitale services og muligheder inden for Healthcare-området.

Øget tilgængelighed
Brugen af digitale værktøjer i behandlingen af stress er med til at øge tilgængeligheden og dermed reducere nogle af de barrierer, der kan opstå, når mennesker med stress skal opsøge og modtage hjælp til at blive raske, og det forventes at give SOS Internationals psykologer et nyt og særdeles anvendeligt værktøj i behandlingen af stress.

”Brugen af denne nye teknologi skal ses som et supplement til det mere traditionelle behandlingsforløb, som vil være med til at løfte kvaliteten af behandlingen og fastholde momentum for klienterne i behandlingsforløbet. Ved at låne et sæt VR-briller med hjem, kan klienten – efter kyndig vejledning af psykologen – benytte de skræddersyede anti-stress programmer efter anvisning mellem konsultationerne og derved selv være aktivt involveret i deres egen behandling”, fortæller SOS Internationals chefpsykolog Robert Jonasen.

”Dette vil alt anden lige give et kvalitetsløft til behandlingen og ikke mindst give klienterne et godt, og måske endda kortere, behandlingsforløb, så vi kan hjælpe dem tilbage til en funktionsdygtig og normaliseret tilværelse så hurtigt som muligt”, supplerer han.

I 2018 håndterede SOS Internationals Healthcare division knap 14.000 psykologsager, hvor af omkring 30% var relateret til stress.

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!