Klimadage i SOS International: Ikke kun et virksomhedsanliggende

I SOS International arbejder vi kontinuerligt med bæredygtighed som en del af vores engagement i FN’s Global Compact. Vi ønsker at være anerkendt som en social og miljømæssigt sund virksomhed i vores branche.

En af de måder, hvorpå vi kan udtrykke vores bæredygtighedstiltag, er ved hjælp af de årlige Klimadage. Klimadagene er et internt arrangement, der afholdes på alle vores nordiske lokationer og for alle medarbejdere.

Formålet med Klimadagene er at øge medarbejdernes bevidsthed om klima- og miljøspørgsmål. Vi tilstræber at engagere medarbejderne i miljøarbejdet, og vi viser eksempler på SOS Internationals miljøaktiviteter samt hvordan vi værner om miljøet i de services, vi leverer på tværs af de nordiske markeder.

Derudover er formålet at vise, at dette ikke kun er noget, der finder sted på et politisk eller virksomhedsstrategisk niveau, men at vi alle kan bidrage til en positiv udvikling. Eksempelvis indebar dette års Klimadage en række initiativer som f.eks. klima-quiz samt intern kommunikation om tips og tricks til at begrænse brugen af energi og blive mere selvforsynende.

Klimadagene fandt sted den 23.-26. april 2019.

Sådan arbejder vi med klima og miljø
I vores seneste CSR-rapport kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med klima og miljø som en del af vores CSR-politikker, -tiltag og -resultater. 

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!