Nu får alle reddere sikkerhedsuddannelse i elbiler

Det er ikke uden risiko, når redderne rykker ud med assistance til forulykkede elbiler. I værste fald kan det være forbundet med livsfare, hvis man ikke er grundigt uddannet i sikkerhedshåndtering af el- og hybridbiler.

Der kører stadigt flere el- og hybridbiler på de danske veje. Og ligesom biler, der kører på traditionelt brændstof, af og til kører galt, kommer også elbiler ud for færdselsuheld eller andre situationer, hvor der er brug for vejhjælp. Men der er store forskelle på, hvordan man skal håndtere en forulykket el- eller hybridbil i forhold til den traditionelle bil. 

Derfor har SOS International nu sendt første hold autoreddere i SOS Dansk Autohjælp-netværket på uddannelse i sikkerhedshåndtering af elbiler.

Det kan nemlig udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko, hvis man ikke er klædt på til at håndtere en elbil, der efter et færdselsuheld har fritlagte ledninger, eller hvis der er vand eller brand i en elbil.

- Det er vigtigt for os, at sikkerheden for vores reddere er i orden. Derfor uddanner vi nu vores vejhjælpsnetværk, så vi sikrer, at redderne ved, hvordan de skal forholde sig, når der er mange volt involveret, siger Hans Erik Hansen, netværkschef i SOS International.

Samtlige cirka 400 danske reddere skal med uddannelsen certificeres i forsvarlig sikkerhedshåndtering af el- og hybridbiler.

- Uddannelsen er en del af vores generelle kompetenceudvikling af redderne, og vi ser det som en naturlig konsekvens af den udvikling, vi ser på det danske bilmarked, hvor stadig flere bilister vælger de miljøvenlige biler, siger landedirektør Jan Bøjstrup Christensen, SOS International.

På uddannelsen lærer deltagerne at vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt at anvende sikkerhedsværktøjer og personlige værnemidler korrekt ved eldrevne og hybride køretøjer.

Uddannelsen er en del af SOS Internationals nordiske strategi om at uddanne alle nordiske autoreddere i sikkerhedshåndtering af el- og hybridbiler.

Vejhjælp til elbiler – her er de farlige facts:

  • Redderne skal kunne håndtere spændinger på op til 400 volt. Det kræver både særligt værktøj og grundig indsigt
  • Ved forulykkede elbiler er der fare for, at batteriet bryder i brand. Et brændende batteri er særdeles vanskeligt at slukke
  • Ved blottede ledninger er der fare for elektriske stød
  • Brand og vand ved elbiler udgør en særlig risiko i håndteringen

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!