Sundhed 2018: Værdi gennem kvalitet

I 2018 relancerede SOS International sit forretningsområde Healthcare med etableringen af en ny Healthcare Division. Baseret på en vurdering af et stort vækstpotentiale besluttede SOS International at oprette et særskilt forretningsområde som en individuel vækstcase. 

Healthcare er SOS Internationals mindste forretningsområde med en årlig omsætning på 51 mio. DKK, og i 2018 håndterede SOS International i omegnen af 14.000 sager i relation til sundhedsfaglige ydelser.

SOS Internationals ambition var, og er fortsat, at tilbyde de bedste og mest værdiskabende sundhedsløsninger til sine 
kunder. Nøgleordene er kvalitet, tilgængelighed og komfort/brugervenlighed, og i 2018 gjorde man en omfattende indsats for at fastslå sin position som en attraktiv fuld-service-leverandør af sundhedsfaglige ydelser.

Gennem hele året har man opbygget de mest optimale ydelser indenfor psykologi, fysioterapi og medicin på basis af grundige markedsanalyser. SOS Internationals sundhedsfaglige ydelser er karakteriseret af en smidig digital rejse for slutbrugeren, et klart fokus på det rette niveau af pleje samt tværfunktionel behandling og professionel sagsstyring, hvilket omfatter effektive processer, gennemsigtig rapportering og løbende målinger.

Digitale brugeroplevelser 

I løbet af 2018 har SOS International foretaget omfattende investeringer i at udvide sine sundhedsfaglige ydelser ved både at inkludere flere sundhedsfaglige områder samt omsætte tjenester og produkter til digitale brugeroplevelser.

Det store potentiale for nye løsninger på sundhedsmarkedet skal ses på baggrund af SOS Internationals ambitiøse planer. Designet af disse ydelser er forankret i brugernes behov for assistance og passer godt ind i brugernes hverdag.

Det afgørende er evnen til at afveje behovet for personlig kontakt med ønsker til digital brugervenlighed. Det er den rette kombination af personlig og digital assistance, der sikrer det rette niveau af pleje og giver brugerne et ubrudt behandlingsforløb. Brugen af nye typer kommunikationskanaler giver nem og mere omkostningseffektive kontaktmuligheder for slutbrugerne.

Det rette niveau af pleje 

SOS International har i 2018 opbygget et omkostningseffektivt produkt- og servicekatalog, som muliggør et skræddersyet og brugervenligt behandlingsforløb, både hvad angår kvalitet og pleje.

På basis af det faktiske behov tilbydes forskellige typer af behandling. Med mulighed for behandling ansigt til ansigt, telefon- og videokonsultationer såvel som selvstændige behandlingsprogrammer er graden tilgængelighed meget høj, og det er denne fleksibilitet, som brugerne efterspørger. 

2019: Hvad bliver det næste? 

Ambitionen er en udvidelse af Healthcare området over de kommende år, og SOS International har oplevet en meget positiv respons fra markedet i forhold til vores vision og tilbud inden for sundhedsområdet i 2018. I det kommende år vil der ske en videreudvikling af digitale services og skræddersyede tilbud med et klart fokus på øget kvalitet til slutbrugerne.

SOS International mener, at det er muligt at flytte Healthcare endnu længere i en digital retning, og der vil i løbet af 2019 blive introduceret nye digitale sundhedsydelser på de nordiske markeder.

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!