Sundhedsscreening: Et stærkt værktøj til sundhedsfremme og forebyggelse

Henover sommeren har SOS International lanceret en ny og forbedret sundhedsscreening, som en del af sit strategiske sundhedsarbejde. Formålet er at arbejde intelligent med sundhedsfremme og skabe værdi for den enkelte medarbejder, virksomheden samt forsikrings- og pensionsselskaber.

En sundhedsscreening er et værktøj, der giver den enkelte bruger en hurtig status over sin sundhed og livsstil samt risiko for eventuelle livsstilssygdomme. Ved at svare på en række spørgsmål online får brugeren en temperaturmåling på sin personlige sundhedstilstand.

Sundhedsscreeningen fokuserer på områder som søvn, kost, rygning, alkohol, motion samt fysisk arbejdsmiljø og psykisk trivsel.

Det resultat man modtager, herunder målrettede og individuelt tilpassede anbefalinger, danner derfor et godt grundlag for at tage stilling til vaner og sætte personlige mål for egen sundhed og trivsel.

Læs også: Sådan undgår du stress efter ferien

Hvorfor er sundhedsscreening en god investering?
Værdien for de enkelte brugere består i, at de får et indblik i deres egen sundhed og trivsel, hvilket kan skabe motivation for at handle. De kan ligeledes få hjælp til at prioritere, hvor de vil sætte ind ved hjælp af målrettede anbefalinger, inspiration og rådgivning.

For virksomheden er det et værktøj til at arbejde med den generelle trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Virksomheden kan få et anonymiseret og samlet overblik over virksomhedens generelle sundhedsprofil, hvilket kan danne grundlag for beslutninger omkring sundhedsinvesteringer og dermed øge trivslen på arbejdspladsen.

For forsikrings- og pensionsselskaber er ovenstående derudover med til at understøtte selskabernes generelle arbejde med og udvikling af sundhedsforsikringer samt ikke mindst forebyggelse af tab af erhvervsevne.

National evidens til nationale løsninger
Det er Syddansk Universitet i Danmark (SDU), der står bag evidensen i spørgeskemaet, som er lokalt funderet med partnere i Sverige. SDU opdaterer derudover løbende spørgerammen med ny sundhedsviden og evidens.

Løsningen er på nuværende tidspunkt lanceret på det svenske og danske marked, men kan benyttes i hele Norden.

Løsningen kan tilpasses forskellige kundekrav og have forskellige fokusområder, hvorfor forventningen er, at den på sigt kan benyttes i flere sammenhænge, for eksempel som værktøj til benchmarking af resultater og online booking af ydelser.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt din Key Account Manager eller kontakt SOS Internationals Healthcare Division – kontaktoplysningerne finder du her.

 

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!