Videopsykologi: Øget fleksibilitet og tilgængelighed til fordel for klienterne

Videokonsultationer skal være med til at øge tilgængeligheden og fleksibiliteten for de mennesker, der har brug for psykologhjælp.  

Med udgangspunkt i ambitionen om at være til stede dér hvor klienterne er, og indrette ydelserne efter klienternes behov, har SOS International introduceret videokonsultationer som en del af den psykologiske behandling.

Videokonsultationer er en ny platform og et supplement til de eksisterende behandlingsplatforme, der samtidig åbner op for muligheden for at tilbyde forskellige behandlingspakker med kombineret fysiske, telefoniske eller videobaserede konsultationer.

Barrierer nedbrydes
Der kan være flere mentale, fysiske eller logistiske barrierer for at opsøge psykologisk behandling, blandt andet at man kan være fysisk forhindret i at møde frem, eller at man bor i et område, hvor der er lang rejsetid til nærmeste behandlingssted. Endelig kan det mentalt være vanskeligt for nogen at forlade deres vante omgivelser.

Ved at tilbyde videokonsultationer, enten helt eller delvist, bliver behandlingen mere fleksibel, og den kan gennemføres, når det passer klienten bedst. Det er enklere og kan give en hurtigere adgang, hvilket er med til at øge den samlede komfort for en del klienter.

Videokonsultationer kan også være med til at reducere en eventuel ventetid for klienter, der har brug for at konsultere en psykolog med et særligt speciale. Hvis ekspertisen er tilgængelig i SOS Internationals netværk, men ikke findes i klientens nærområde, kan vi således styrke vores match mellem psykolog og klient ved at gøre den tilsvarende behandling tilgængelig gennem videokonsultationer.

Hvem tilbydes løsningen?
Løsningen kan principielt tilbydes alle, men kan med fordel benyttes i sammenhænge, hvor der er tale om lettere til moderate psykologiske problemstillinger. Samtidig er det vores erfaring, at videokonsultationerne med stor fordel kan benyttes i forhold til rådgivning rettet mod præventive og opfølgende indsatser og forløb. Det er ligeledes muligt at benytte videokonsultationer som et direkte supplement til den ordinære behandling for eksempel forud for eller efter fysiske konsultationer, hvor psykolog og klient mødes.

SOS Internationals fagpersonale foretager altid en grundig screening af alle henvendelser, og metoden foreslås anvendt, når dette giver mening fagligt i forhold til en samlet behandlingsplan.

De klienter, der foreløbig har benyttet sig af muligheden for videokonsultationer, har udelukkende meldt positivt tilbage i forhold til den supplerende behandling via video.  

Distancebehandlinger vinder frem
Psykologi og terapeutisk klinisk udveksling har hidtil været udfordret af manglende teknologiske muligheder og for dårlig kvalitet rent teknisk. Det har derfor været en stor udfordring at gennemføre behandling via video. I takt med at teknologien er blevet væsentlig forbedret, har den vundet mere og mere indpas. Senest har erfaringer fra et større studie i Finland og Sverige vist, at distancebehandling, som for eksempel videokonsultationer med en psykolog, skaber særdeles positive resultater.    

I bestræbelserne på at styrke det samlede behandlingstilbud udruller SOS International videobehandling og videorådgivning i den kommende tid til gavn for såvel kunder og slutbrugere. Muligheden har været tilgængelig på det svenske marked i en periode, men tilbydes også nu på de andre nordiske markeder. 

Læs også: Flere værktøjer i kampen mod stress 

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!