Corona forsinker hjemtransport af døde

Parkerede fly og strikse sundhedsrestriktioner har fået en utilsigtet konsekvens under coronakrisen: Hjemtransporten af nordiske borgere, der er afgået ved døden under udlandsrejser, er blevet kompliceret.

Ved udgangen af maj arbejder ansatte på alarmcentralen hos SOS International med at arrangere hjemtransporter af cirka 30 afdøde fra hele verden til et af de nordiske lande.

Det er aldrig en simpel manøvre at arrangere en transport af en afdød. Men coronavirussen har gjort arbejdet yderligere kompliceret, og det betyder, at der kan være adskillige ugers ventetid på at få en kiste eller urne hjem til Skandinavien. På alarmcentralen hos SOS International arbejdes der på højtryk med at få kister og urner transporteret hjem på trods af, at der er meget få flyafgange.

- Vi arbejder i en svær balancegang mellem på den ene side at opfylde de pårørendes ønsker og på den anden side forholde os til den virkelighed, vi befinder os i, siger Karin Tranberg, divisionsdirektør i SOS International.

Den længere ventetid skyldes til dels, at der flyver meget få fly, og at det er svært at få plads på de fly, der trods alt kommer i luften. Men dertil kommer, at corona har givet anledning til, at mange lande har skærpet deres krav til, hvordan kister og urner håndteres.

Særlige regler om kremering
I tilfælde, hvor der er tale om et dødsfald med Covid-19, er det i en række lande ikke en mulighed at balsamere kroppen og få den fragtet hjem i kiste. I f.eks. Spanien, Vietnam, Frankrig og i hele Latinamerika stilles der krav om, at den afdøde enten kremeres eller begraves lokalt. I andre lande – som Tyrkiet og Grækenkland – er det derimod ikke tilladt at kremere afdøde.

Derfor kan det i nogle tilfælde være umuligt at efterkomme afdødes og de pårørendes ønsker:

- Udover sorgen over et dødsfald, kan det være svært for de pårørende, hvis deres ønske om at få afdøde hjem i en kiste, ikke kan opfyldes. Men vi er jo underlagt regler og lovgivning i de pågældende lande, siger Karin Tranberg.

SOS International har et godt netværk af bedemænd over hele verden, som assistanceorganisationen arbejder tæt sammen med for at løse transporter af afdøde bedst muligt. Under særlige omstændigheder som nu, viser samarbejdet for alvor sit værd:

- Vi har for eksempel arrangeret en transport af en afdød fra Tyrkiet til London, hvor en bedemand i vores netværk kunne hjælpe med at kremere og opbevare asken, indtil urnen kan komme med et fly til Norge, siger Karin Tranberg.

Fakta:
SOS International har omkring 500 ”kistetransporter” hvert år. Sager, hvor nordiske rejsende er afgået ved døden i udlandet og skal transporteres hjem i kiste eller urne.

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!