COVID-19: Hvordan ser fremtiden for rejseassistance ud?

Mens der lægges budgetter for 2021, er der ét spørgsmål, som gentager sig i rejse- og forsikringsbranchen: Hvad er udsigterne til rejseaktivitet og rejseassistance i det kommende år?

SOS International bruger forskellige pejlemærker i arbejdet med at forudsige niveauet for rejseassistance. Der tages højde for udmeldinger fra udenrigsministerierne i de nordiske lande; fra rejsebranchen og fra luftfartsindustrien.

- Meldingen fra nogle af luftfartsselskaberne er, at vi ikke kommer til at flyve oversøisk før 2022. Derudover afhænger rejsemønstrene også af destinationernes vilje til at tage imod rejsende, siger Karin Tranberg, divisionsdirektør for Travelcare i SOS International.

Derfor vurderer SOS International, at udviklingen i rejseadfærd – og dermed rejseassistance – i høj graf afhænger af udsigterne til, at verdenssamfundet får coronapandemien under kontrol – i form af vaccine, behandling og nye testmetoder.

Vaccine og behandling
Cheflæge hos SOS International, Preben Joffe, følger udviklingen af vaccine, behandlingsmuligheder og testmetoder tæt:

- Forskerne i Oxford og i Kina ser ud til at være længst fremme med udviklingen af en vaccine, der er både effektiv og forsvarlig. Min faglige vurdering er dog, at vi skal langt ind i 2021, før vi ser et egentligt gennembrud i form af en testet og godkendt vaccine.

Preben Joffe minder om, at der venter et ganske stort arbejde med at producere, distribuere – og ikke mindst prioritere, hvem der først skal have vaccinen:

- Vi må nok se i øjnene, at den almindelige sunde og raske rejsende ikke står forrest i køen til at blive vaccineret, siger Preben Joffe og henviser til, at udsatte grupper som kronisk syge sandsynligvis bliver de første, der tilbydes vaccine.

En decideret kur, der hurtigt bekæmper virus, vurderer Preben Joffe ikke, vi kommer til at se. De behandlingsformer, der har en effekt på COVID-19 - som binyrebarkhormon og blodfortyndende medicin - har effekt på dødeligheden. Men der er ikke tale om en kur mod virus.

Ny testmetode
Det betyder, at der i lægemiddelindustrien sideløbende med udvikling af behandling og vaccine også er stort fokus på testmetoder.

- PCR-testen, som vi bruger nu, giver et korrekt testresultat 9 ud af 10 gange. Men metoden er tidskrævende og udgiftstung, fordi den kræver laboratoriearbejde og medicinsk personale, forklarer Preben Joffe.

Derfor sættes der lige nu lid til en ny testmetode, der også kan få betydning for rejseaktivitet. En antigentest, der med ligeså stor træfsikkerhed som PCR-testen – og uden laboratorie - kan give et næsten øjeblikkeligt svar på, om testpersonen bærer virus.

- Det er en test, der kan få afgørende betydning for rejsebranchen, fordi man ikke skal vente i flere dage på at få svar. Tværtimod giver den et her-og-nu svar på, om man er smittet, siger Karin Tranberg.

SOS International er lige nu i gang med at indarbejde testen som en del af vores services, og forventer at gå på markedet med den ultimo september.

Har COVID-19 testen interesse for jer som virksomhed, er I velkommen til at kontakte jeres kontaktperson i SOS.

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!