Healthcare 2019: Nordisk vækst

SOS Internationals forretningsområde Healthcare oplevede en årlig omsætning på DKK 76 millioner og i 2019 behandlede SOS International 30.280 sager relateret til sundhedsydelser.

SOS Internationals Healthcare forretningsområde blev etableret som et separat forretningsområde i 2018 som et langsigtet investeringsvækstprojekt. Ambitionen var og er fortsat at være i stand til at tilbyde fuldservice-løsninger af sundhedstjenester til det nordiske forsikringsmarked.

I løbet af 2019 har SOS International oplevet en øget interesse fra markedet i de løsninger, der tilbydes, og relevansen for forsikringsmarkedet er blevet styrket.

Resultaterne af denne store investering begynder nu at vise sig, og SOS International afslutter året med vækst på alle tre skandinaviske markeder med introduktionen af vigtige nye kunder.

I Norge er SOS International eksempelvis på vej mod en markedsandel på 50 procent af forsikringsmarkedet indenfor psykologiydelser og i Sverige er fysioterapi nu fuldt etableret med en markedsandel på næsten 25 procent og et bredt nationalt netværk af behandlere.

Skabelse af digital værdi

Digitale brugeroplevelser har ligeledes været i fokus i det seneste år og ved slutningen af 2019 havde SOS International lanceret flere nye tjenester, herunder digital livsstilsscreening, online bestilling af behandling, selvbetjeningsprogrammer og videokonsultationer indenfor både psykologi og fysioterapi.

En komplet konsolidering af alle nordiske sagsbehandlingssystemer blev også afsluttet, hvilket indebærer en meget smidigere og effektiv sagsbehandlingsproces og en mere omfattende og kvalitativ datakilde. Alt dette bruges til at forbedre og justere oplevelsen for slutbrugeren og derved øge kvaliteten og niveauet af slutbrugertilfredsheden.

Forskelligartede kompetencer

I 2019 blev Healthcare organisationen omstruktureret, så der kom mere baseret på de enkelte nordiske lande. Det centrale rationale var at sikre et mere effektivt lokalt fokus.

En stærk tilstedeværelse og et stærkt netværk, der er lokalt funderet, er afgørende for udviklingen og for de services, der tilbydes, og samtidig drager virksomheden fordel af et nordisk fundament, mens en stærk lokal tilstedeværelse sikrer et omfattende kendskab til og dækning af lokale behov.

I løbet af året har kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejdere været et centralt fokusområde på alle SOS Internationals lokationer. Et vedvarende fokus på at tiltrække de rette kompetencer og talenter vil fremtidssikre organisationen og sikre et komplet match mellem kundekrav og kompetencerne og profilerne indenfor organisationen. 

Derudover er ambitionen at udvide hver enkelt medarbejders kompetencer med det formål at kunne foretage fulde behandlingsforløb og sikre at alle kan håndtere telefoniske rådgivning, videoløsninger og skadebehandling.

Ambitiøs fremtid

Yderligere vækst og udvikling af markedets bedste sundhedsløsninger understøtter den fremtidige ambition om at blive nordisk markedsleder.

Digitale sundhedstjenester forbliver på dagsordenen i de kommende år og ambitionen er at levere ydelser og løsninger indenfor digital sundhed. Dette vil sikre kunderne og slutbrugerne et fakta- og databaseret kvalitetsniveau, der danner grundlaget for den måde, hvorpå services udvikles og tilbydes.

Gennem de sidste to år er der opnået et højt kvalitetsniveau og en høj slutbrugertilfredshed og ambitionen er konstant at øge kvaliteten.

Endvidere er forbedring af den operationelle effektivitet såvel som en reduktion af de gennemsnitlige skadeomkostninger nogle af de strategiske fokuspunkter, når man ser frem mod det kommende år.

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!