Vi er klar til at hurtigteste danskerne fra mandag morgen

Pressemeddelelse

Fra mandag 1. februar hurtigtester SOS International danskerne i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden på vegne af regionerne.

Den omfattende opgave med hurtigtest varetages fra 27 faste testcentre, et antal midlertidige testcentre og via mobile beredskaber.
 
De mobile beredskaber skal i første omgang prioritere plejehjem. Det ligger fast, efter regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner torsdag blev enige om de seneste ændringer i teststrategien.
 
SOS International har arbejdet på højtryk med at blive klar til at tage imod borgerne mandag morgen:
 
- Det er en stor og kompleks opgave at blive klar med både testcentre og mobilt beredskab i fire regioner, ikke mindst fordi efterspørgslen er langt større end tidligere. Vi glæder os til at komme i gang, og vi gør alt, hvad der står i vores magt for at løse opgaven samvittighedsfuldt, fleksibelt og i overensstemmelse med den aftale, vi har indgået med regionerne, siger Niels Krag Printz, administrerende direktør, SOS International.
 
Den kommende uge vil naturligvis være præget af opstart og tilpasninger i forhold til nye testlokationer og en radikal ændret teststrategi herunder planlægning og samarbejde med regioner og kommuner omkring udkørende opgaver, så der opnås en tilstrækkelig effektivitet. 
 
Placeringen af de faste testcentre fra 1. februar er en politisk beslutning og fastlagt i henhold til udbuddet. SOS International er dog forberedt på, at der kan blive behov for løbende ændringer undervejs i tæt dialog med regionerne.
 
 
Svar på ofte stillede spørgsmål:
 
Nogle kommuner mister de testcentre, de hidtil har haft. Hvorfor åbner I ikke testcentre alle de steder, hvor der hidtil har været testcentre?
 
Vi udfører opgaven som beskrevet i regionernes udbud. Placeringen af testlokationer er en politisk beslutning, som vi nu har indgået en aftale med regionerne om. Det er vores forventning, at der løbende vil opstå behov for justeringer, som vi vil gøre vores ypperste for at imødekomme, så hurtigt vi kan.
 
Kommunerne har fået at vide, at de skal sørge for at få testet medarbejdere på deres plejehjem. Har I kapacitet til at stå for den opgave?
 
Vi arbejder lige nu på højtryk for at varetage så mange mobile opgaver som muligt i forhold til de foreløbige planer, vi har modtaget, indtil der foreligger en sammenhængende prioriteret 14-dages plan for alle regionerne. 
 
Den offentlige strategi for mobile testenheder blev ændret så sent som torsdag 28. januar. Ændringen betyder, at plejehjem skal prioriteres før andre kommunale arbejdspladser, men der er selvfølgelig stadig nogle praktiske ting, der skal tilpasses, så vi udnytter testkapaciteten bedst muligt, og det samtidig passer ind i en praktisk hverdag på plejehjemmene. Det er vi i dialog med relevante parter om.
 
Vi gør, hvad der er muligt indenfor rammerne af den indgåede kontrakt for at sikre størst mulig efterlevelse af de mange behov og ønsker. 
 
Uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner, bosteder osv. har hidtil kunnet bestille mobile enheder til hurtigtest af medarbejdere. Kan de nu ikke længere bestille hurtigtest?
 
Det er regionerne, der fastlægger prioriteringen af de forskellige testbehov baseret på bl.a. de konkrete ønsker fra kommunerne. Da det er besluttet fra politisk hold, at plejehjem skal prioriteres først, påvirker dette naturligvis planerne for udkørsel. Dette vil betyde ændringer i forhold til tidligere prioriterede opgaver som f.eks. institutioner og virksomheder. 
 
Det er en politisk beslutning, hvordan prioriteringen skal være, men vi kan garantere, at vi gør alt hvad vi kan for at udnytte testkapaciteten maksimalt, så vi kan nå ud til så mange som muligt, så hurtigt som muligt. 

Kontakt os

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?

Kontakt SOS Internationals alarmcentral på +45 7010 5050.

Jeg har et andet spørgsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!