Samtykke

 

Derfor skal du give samtykke
Når du rejser krav om udbetaling fra din forsikring, har du i henhold til forsikringsaftaleloven pligt til at give dit forsikringsselskab alle tilgængelige og relevante oplysninger.

SOS International handler på vegne af dit forsikringsselskab, du har derfor pligt til at give SOS International alle oplysninger som kan have betydning for bedømmelsen af din sag og for fastsættelsen af forsikringsydelsens størrelse.


Din læge m.fl. kan videregive oplysninger
Din læge kan med dit samtykke videregive oplysninger om dine helbredsforhold. Det følger af sundhedsloven. Forsikringsselskaber m.fl.kan ligeledes med dit samtykke videregive oplysninger om dig, dog i henhold til anden lovgivning.

Videregivelse af oplysninger
SOS International har også brug for dit samtykke til at kunne videregive nødvendige oplysninger for at sikre dig den rette håndtering af din sag, herunder varetagelse af kontakten med behandlende læge/hospital og eventuelt sørge for din hjemtransport, samt til at kunne videregive din skadeanmeldelse for at søge erstatning tilbagebetalt fra andre parter i sagen (regres og dobbeltforsikring).

Du kan altid trække samtykket tilbage
Dit samtykke gælder i et år efter, at du har givet det. En kopi af dette samtykke kan blive givet til alle, som SOS International ønsker at få oplysninger fra. Hvis du fortryder dit samtykke, kan du altid vælge at trække det tilbage.

Indsigt og rettelse af fejl
Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger, som SOS International har registreret om dig og få rettet eventuelle fejl.

Politik for behandling af personoplysninger
Du kan læse om, hvordan SOS International behandler dine personoplysninger her.

Hent samtykke

OBS – Du kan også give dit samtykke ved at sende en SMS angivelse af sagsnummer og teksten:


Ok til samtykke + dit fulde navn

SMS skal sendes til:
+45 2185 6244

Du kan også give dit samtykke ved at sende en fax eller email

Hent samtykke

Sendes pr. fax til  +45 7010 5056

Sendes pr. email til sos@sos.eu

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!