Selvbetjeningsmuligheder på SOS Internationals hjemmeside

Opret ny skadesanmeldelse og ansøg om refusion af udgifter

Vil du anmelde en skade, som er dækket af din rejseforsikring eller ansøge om refusion af udgifter?

Husk at selvom du har været i kontakt med vores alarmcentral under rejsen, skal du også anmelde din skade her for at kunne få refusion for dine udgifter.

Vær opmærksom på, at ved anmeldelse af skade på privat rejseforsikring, skal du a
nvende dit NemID, før du oploader dine dokumenter.

Inden du anmelder skaden

Før du anmelder skaden, så husk følgende:

 • Brug internettet
  Når du anmelder din skade via vores hjemmeside, afkorter du sagsbehandlingen med op til tre dage.
 • Udfyld altid en anmeldelsesformular 
  Når du udfylder en skadesanmeldelse, er du sikker på at få afgivet alle relevante oplysninger om din skade. Husk at vælge den anmeldelsesformular, der beskriver din skade bedst.
 • Udfyld alle felter i anmeldelsen 
  Undlader du at udfylde nogle af felterne, kan det forlænge sagsbehandlingen, hvis SOS International skal indhente yderligere oplysninger for at kunne behandle sagen.
 • Beskriv hele hændelsen
  Beskriv hvordan skaden skete, hvor du befandt dig på skadetidspunktet, og hvornår du opdagede skaden. Husk altid at melde tyveri til politiet og indsend en kopi af den forklaring du gav. Dette gør det lettere at behandle din sag.
 • Brug dit NemID
  Vær opmærksom på, at ved anmeldelse af skade på privat rejseforsikring, skal du anvende dit NemID, før du oploader dine dokumenter. 
 • Nummerér dine bilag
  Giver du dine bilag numre, hjælper du sagsbehandleren til hurtigere at kunne finde det konkrete bilag. Derved lettes sagsbehandling og du kan hurtigere få dine udgifter refunderet.
 • Oplys betaling på fakturaer
  Har du betalt en faktura, så skriv en note på fakturaen om hvornår du har betalt den.
 • Udspecificer dit samlede refusionskrav
  Når du udspecificerer og angiver dit samlede refusionskrav, forkorter du sagsbehandlingen ved bl.a. at undgå, at SOS International sender dine bilag retur.
FAQ

Privat rejseforsikring

Nedenfor har vi samlet de oftest stillede spørgsmål angående rejseforsikring.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg den dag, jeg skal rejse?
Er du på grund af sygdom nødt til at afbestille en rejse, skal du kontakte dit rejsebureau, flyselskabet samt hotel eller udlejer hurtigst muligt og meddele, at du afbestiller rejsen. Derefter skal du kontakte din læge og få en aftale hurtigst muligt, så sygdommen kan dokumenteres.

Hvor længe kan jeg benytte afbestillingsforsikringen?
Din afbestillingsforsikring gælder, indtil du påbegynder din rejse – herefter kan du ikke længere benytte den.

Hvilken form for dokumentation skal forsikringen have fra min læge ved afbestilling?
Din sygdom/tilskadekomst skal dokumenteres på rimelig vis. Som udgangspunkt betyder det, at sygdommen/skaden skal kræve lægebehandling. Derfor skal du hurtigst muligt efter sygdommen opstår søge læge, så sygdommen kan dokumenteres. Din læge skal udfylde en lægeerklæring, som kan downloades her på siden. Har du været på skadestuen eller hos vagtlægen, kan du også sende skadesstuerapporten eller vagtlægejournalen som dokumentation. Det vigtigste er, at det tydeligt fremgår, hvad din diagnose er, og hvilken behandling du har modtaget.

Hvornår skal jeg senest anmelde en skade?
Du har tre år til at anmelde en rejseskade til SOS International. SOS International anbefaler, at du anmelder din skade hurtigst muligt og helst på skadetidspunktet. Dermed er du sikker på at kunne give SOS International alle de relevante oplysninger.

Jeg har mistet min bagage, hvad gør jeg?
Hvis din bagage ikke dukker op, når du er ankommet med fly til dit bestemmelsessted, skal du straks henvende dig til flyselskabet og rapportere det. Flyselskabet udsteder en PIR-rapport, som bruges til at efterlyse din bagage. Med dit PIR-nummer i hånden kan du anmelde skaden til SOS International.

Hvornår kan jeg få refunderet mine udgifter i forbindelse med forsinket bagage?
Så snart du har modtaget din egen bagage igen, kan du sende dine kvitteringer til SOS International. Det kan du gøre via vores hjemmeside – jo før du sender kvitteringerne, des hurtigere får du refunderet dine udgifter.

Tilføj bilag eller information til eksisterende sag

Vil du tilføje bilag eller ny information til en sag, du har anmeldt via Selvbetjening eller til vores skadeafdeling? Så gør det her via Secure Mail. Det kræver, at du allerede har et sagsnummer fra en skadesanmeldelse.

Vær opmærksom på, at selvom du har været i kontakt med vores alarmcentral under rejsen, skal du også anmelde din skade her, før du kan få refusion.

Send Secure Mail

Har du brug for en medicinsk forhåndsvurdering?

Få undersøgt hvad din rejseforsikring dækker, inden du rejser af sted. Dette er vigtigt, hvis du er blevet syg inden afrejse eller du har en kronisk sygdom - din rejseforsikring dækker nemlig kun akut opstået sygdom eller skade, når du rejser.

Vær opmærksom på at du opretter en sag hos SOS International, når du klikker "start her" nedenfor.

Start her

Om medicinsk forhåndsvurdering

Er du udstationeret og har brug for assistance?

Denne service er til dig, som er udstationeret eller er på forretningsrejse i udlandet. Ønsker du at ansøge om refusion på din forsikring, så følg dette link til vores online ansøgningsformular for udstationerede og forretningsrejsende.

Ansøg om refusion

Om expat services

Har du haft en bilskade i udlandet? (Rødt Kort)

Hvis du har haft udgifter i forbindelse med nedbrud på din bil, mens du var i udlandet, så kan du søge refusion her.

 

Ansøg om refusion

Om Rødt Kort

Anmeld skade på produktforsikring

Flere danske kreditkort har produktforsikringer, som følger med kortet. Se i din kreditkortbrochure, om du har en eller flere produktforsikringer på dit kort.

Ønsker du at anmelde en skade i forbindelse med din produktforsikring, kan du gøre det her.

Anmeld skade

Skadeanmeldelsesformularer

Nedenfor kan du downloade anmeldelsesformularer i skrivebart pdf-format.

Udfyld formularen på skærmen og mail din skadeanmeldelse sammen med indscannede bilag til: skadeservice@sos.eu.

Røveri af kontanter
Event/Arrangement afbestilling
Dækforsikring
Fejl-tankning
Elektronikskader/udvidet købsforsikring
Fører- og passagerulykke
ID-tyveri
Købsforsikring
Mobiltelefon-forsikring
Mobiltelefon, selvrisiko dækning
Nøgleforsikring
Prissikring

Udfyldte skadeanmeldelsesformularer og bilag kan indsendes til: skadeservice@sos.eu

eller per post til:

SOS International a/s
Att: Skadeafdelingen
Nitivej 6
2000 Frederiksberg

Fortæl os hvad du synes

Vi vil meget gerne høre fra dig med hensyn til positive og negative erfaringer med os.

Bemærk, at dette er kun ikke-hastende sager.

Giv feedback

Søg aktindsigt i din sag

SOS International giver indsigt i de personoplysninger, som vi behandler iht. persondataloven og SOS International giver efter sundhedsloven aktindsigt i helbredsoplysninger og medicinske dokumenter.
Her kan du ansøge om aktindsigt i din sag.

Søg aktindsigt

Hvilke oplysninger kan du få aktindsigt i?
 • Alle personoplysninger, som SOS International har registreret om dig.
 • Helbredsoplysninger og medicinske dokumenter. Det omfatter SOS Internationals patientjournaler og medicinske rapporter skrevet af SOS Internationals læger eller andre behandlende læger i udlandet.

Hvem kan søge indsigt?
Du kan altid anmode om indsigt og/eller aktindsigt i egne personoplysninger, helbredsoplysninger og medicinske dokumenter. Der er også mulighed for at familiemedlemmer eller andre pårørende kan anmode om indsigt og/eller aktindsigt. Læs mere her, hvis du skal anmode om indsigt/aktindsigt på vegne af en anden person.

Hvad koster det at søge om indsigt/aktindsigt?
Det er gratis.

Hvordan besvares din anmodning
Du vil modtage svar med posten.

Hvornår kan du forvente svar?
Anmodninger om personoplysninger vil blive besvaret indenfor fire uger. Anmodninger om helbredsoplysninger og medicinske rapporter besvares inden for syv arbejdsdage. Såfremt det ikke er muligt at besvare din anmodning inden for fristerne, vil SOS International kontakte dig.

Hvordan anmoder du om indsigt?
Du kan indsende en anmodning elektronisk eller downloade et anmodningsskema, som du kan indsende med posten.

Hvem kan anmode om indsigt/aktindsigt?
Du kan altid anmode om indsigt og/eller aktindsigt i egne personoplysninger og egne helbredsoplysninger. Hvis du anmoder om andres personoplysninger og helbredsoplysninger, skal du opfylde visse betingelser, for at kunne få indsigt/aktindsigt:

Er du familiemedlem eller anden pårørende:
Der skal udstedes en fuldmagt til dig, før du kan få indsigt og/eller aktindsigt. Du kan printe et fuldmagtskema ud via SOS Internationals-hjemmeside.

Fuldmagten skal udstedes til dig.

Fuldmagten skal indsendes sammen med anmodningen. I anmodningen skal du angive, om du er familiemedlem eller pårørende. (Selv om familiemedlemmet er under 18 år, skal SOS International modtage en fuldmagt udstedt til dig sammen med anmodningen).

Hvis der ikke kan udstedes en fuldmagt til dig:
Hvis den registrerede ikke kan udstede en fuldmagt til dig, skal SOS International i stedet modtage dokumentation for dit tilhørsforhold til den registrerede.

Du skal indsende en anmodning og dokumentation på dit tilhørsforhold til den registrerede – eksempelvis:

 •  Ægtefælle/registeret partner: Vielsesattest/dokumentation på registreret partnerskab,
 • Forælder/værge: Fødselsattest eller dokumentation fra CPR-registret eller anden værgemålsdokumentation.
 • Barn: Fødselsattest eller dokumentation fra CPR-registret.
 • Bobestyrer: Dokumentation fra Skifteretten/dokumentation for privat skifte.
 • Rejseparter/anden tilknytning til den registrerede: Til din orientering kan indsigt/aktindsigt som udgangspunkt kun gives til den registrerede selv eller til dennes nærmeste pårørende. Du kan indsende en anmodning, og du vil efterfølgende blive kontaktet af SOS International med henblik på at indsende relevant dokumentation til påvisning af dit tilhørsforhold til den registrerede.

Giv os dit samtykke

Når du rejser krav om udbetaling fra din forsikring, har du i henhold til forsikringsaftaleloven pligt til at give dit forsikringsselskab alle tilgængelige og relevante oplysninger.

SOS International handler på vegne af dit forsikringsselskab. Du har derfor pligt til at give SOS International alle oplysninger som kan have betydning for bedømmelsen af din sag og for fastsættelsen af forsikringsydelsens størrelse.

Om samtykke

Din læge m.fl. kan videregive oplysninger
Din læge kan med dit samtykke videregive oplysninger om dine helbredsforhold. Det følger af sundhedsloven. Forsikringsselskaber m.fl.kan ligeledes med dit samtykke videregive oplysninger om dig, dog i henhold til anden lovgivning.

Videregivelse af oplysninger
SOS International har også brug for dit samtykke til at kunne videregive nødvendige oplysninger for at sikre dig den rette håndtering af din sag, herunder varetagelse af kontakten med behandlende læge/hospital og eventuelt sørge for din hjemtransport, samt til at kunne videregive din skadeanmeldelse for at søge erstatning tilbagebetalt fra andre parter i sagen (regres og dobbeltforsikring).

Du kan altid trække samtykket tilbage
Dit samtykke gælder i et år efter, at du har givet det. En kopi af dette samtykke kan blive givet til alle, som SOS International ønsker at få oplysninger fra. Hvis du fortryder dit samtykke, kan du altid vælge at trække det tilbage.

Indsigt og rettelse af fejl
Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger, som SOS International har registreret om dig og få rettet eventuelle fejl.

Samtykke pr. SMS

Du kan give dit samtykke ved at sende en SMS med angivelse af sagsnummer og teksten:


Ok til samtykke + dit fulde navn

SMS skal sendes til:
+45 2185 6244

Samtykke pr. fax/email

Du kan give dit samtykke ved at sende en fax eller email

Hent samtykke

Sendes pr. fax til  +45 7010 5056

Sendes pr. email til sos@sos.eu

Det blå EU-sygesikringskort

Når du er på ferierejse i Europa er det vigtigt, at du husker det blå EU-sygesikringskort, der sidestiller dig med borgere i det pågældende EU/EØS-land og gælder for behandling på offentlige hospitaler og lægeklinikker.

Vær opmærksom på, at det blå kort fx ikke dækker hjemtransport. 
Vi opfordrer til, at du altid tegner en rejseforsikring, inden du rejser.

Læs mere her

Gode råd til bilferien

Da bilen bliver belastet langt mere i bilferien end ved normal kørsel, kommer her nogle gode råd til, hvordan I kan forebygge nedbrud på bilen under jeres ferie

Gode råd

Vi hjælper dig dér, hvor du har brug for det

- når du har brug for det.

Dit browsersprog adskiller sig fra det valgte sprog på hjemmesiden - venligst vælg dit foretrukne sprog herunder.