Sundhedsydelser

SOS International tilbyder sundhedsydelser

Sundhedsydelser

SOS International tilbyder sundhedsløsninger for private, via sundhedsforsikringer. Vi fokuserer på psykologisk behandling med et netværk af professionelle og erfarne psykologer og krisepsykologer. Internt korps af psykologer og et netværk af eksterne psykologer. Vi tilbyder ansigt-til-ansigt-konsultationer samt video- og telefonkonsultationer.

Vores team står altid klar og garanterer en professionel sagsbehandling.

Psykologisk behandling hos SOS International

SOS International har mange års erfaring inden for ordinær psykologisk behandling og krisepsykologi.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Hjælp til at tackle mentale udfordringer som stress, angst og depression
  • Akut psykologhjælp samt krisepsykologi og kriseberedskab 24/7 (gruppe såvel som individuel krisehåndtering).
  • Professionel sagahåndtering

Vi har et professionelt netværk af psykologer, der repræsenterer stor bredde indenfor psykologiske tilgange, fx børnepsykologi, neuropsykologi, specialister i misbrug mm.

Ordinær psykologhjælp

  • Vi tilbyder højt kvalificerede individuelle behandlingsforløb i vores egen klinik eller ved psykolog i nærområdet
  • Vores psykologer varetager kortere såvel som længerevarende behandlingsforløb
  • Behandlingen kan foregå som onlinekonsultation et ansigt-til-ansigt forløb. Forløbet foregår altid hos samme psykolog for at sikre kontinuitet
  • I den psykologiske behandling benyttes udelukkende evidensbaserede og validerede behandlingsmetoder

Akut psykologhjælp

  • Konsultationer vil ofte være begrænset til 1-3 konsultationer i umiddelbar forlængelse af hinanden
  • Ved behov for yderligere konsultationer, taler man ikke længere om akut psykologhjælp, men om ordinær psykologhjælp, hvor opfølgende konsultationerne kan planlægges med større spredning.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!