Dårligt psykisk arbejdsmiljø? Vi er leverandør af psykologisk behandling

Din leverandør af sundhedsydelser inden for psykologisk behandling

SOS International er din full service-samarbejdspartner inden for sundhedsområdet, og vi hjælper virksomheder og andre kunder med eftervirkningerne af et psykisk dårligt arbejdsmiljø.

Vi har mange års erfaring inden for psykologisk rådgivning og krisepsykologi.

Vi har etableret et kompetent nordisk netværk og er leverandør af alle former for psykologiydelser til bl.a. offentlige virksomheder, forsikrings- og pensionsbranchen.

Kontakt os

Læs om SOS International

Hos SOS International hjælper vi virksomheder med at tage arbejdsmiljøet seriøst

Når arbejdsmiljø bliver omtalt, drejer det sig ofte om, hvordan medarbejdere opfatter sit arbejdsliv og arbejdspladsen. Hvis man arbejder i et psykisk dårligt arbejdsmiljø, kan det resultere i, at medarbejderen bliver langtidssygemeldt med stress. Læs mere om stress her

Hos SOS International tilbyder vi kvalificeret psykologisk rådgivning til dine kunder eller medarbejdere gennem hele sygdomsforløbet.

Vores professionelle netværk af psykologer varetager korte såvel som længerevarende behandlingsforløb afhængigt af klientens behov og ønsker.

Ordinær psykologhjælp

Ordinær psykologhjælp

Der skelnes ofte mellem ordinær- eller akut psykologhjælp.

Ordinær psykologhjælp er til dem, der mangler de rette redskaber til at få bugt med f.eks. stress. Her er der tale om et længerevarende forløb med flere konsultationer spredt over tid.

Målet er at få f.eks. medarbejderen tilbage på arbejde.

Der er mulighed for distancebehandling via video eller ansigt-til-ansigt afhængigt af den berørtes aktuelle situation.

Læs mere om krisepsykologi

Akut psykologhjælp

Akut psykologhjælp

Der skelnes ofte mellem ordinær- eller akut psykologhjælp.

Den akutte psykologhjælp er tiltænkt de personer, hvor stressen er på sit højeste.

Den har nok lige ramt, og medarbejderen kan ikke få hverdagen til at hænge sammen. Her er der tale om færre konsultationer, men et mere intensivt forløb.

Læs mere om psykologhjælp her

Vigtigheden af det psykiske arbejdsmiljø kan ikke negligeres

Vigtigheden af det psykiske arbejdsmiljø kan ikke negligeres

De seneste år har der været øget opmærksomhed på at opretholde det gode psykiske arbejdsmiljø. Det psykiske velvære hos medarbejderen er ofte et samtaleemne, når der tales om trivsel på arbejdspladsen.

Det psykiske arbejdsmiljø afhænger af to interessenter – medarbejderne og virksomheden. Hos medarbejderen handler det kort sagt om glæden ved at tage på arbejde. Får medarbejderen opgaver, der er tilpasset vedkommendes kompetencer og udviklingsmuligheder, har det ofte sociale og arbejdsmæssige gevinster for medarbejder og virksomhed.

Med et psykisk arbejdsmiljø fokuseret på trivsel samt gode og trygge rammer har I som virksomhed mulighed for at etablere et solidt grundlag for jeres medarbejderes og virksomheds velvære.

Hvad kendetegner et psykisk dårligt arbejdsmiljø?

Et psykisk dårligt arbejdsmiljø kan være begrænsende for en arbejdsplads. Og det kan være svært at opdage, hvis det psykiske arbejdsmiljø forringes.

Der er flere faktorer, der kan være en klar indikator på et dårligt arbejdsmiljø.

Stor udskiftning af medarbejdere

Stor udskiftning af medarbejdere

Hvis en virksomhed oplever stor udskiftning af medarbejdere, kan et psykisk dårligt arbejdsmiljø være en af årsagerne.

Her skal virksomheden være særligt opmærksom på, om det er på tværs af hele organisationen eller kun i enkelte roller i virksomheden.

Er der tegn på stor udskiftning af medarbejdere, kan og bør man som virksomhed overveje fremtidige tiltag, der kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Øget sygefravær

Øget sygefravær

Et øget sygefravær kan være en indikation på et dårligt arbejdsmiljø.

Det kan komme an på den enkelte medarbejder og sygehistorikken og det kan også være forbundet med manglende motivation eller forringet trivsel på arbejdspladsen.

Konflikter og samarbejdsvanskeligheder

Konflikter og samarbejdsvanskeligheder

Hvis der opstår gentagne konflikter på en arbejdsplads, kan det skyldes et psykisk dårligt arbejdsmiljø.

Det berører ikke bare de involverede parter, men også de andre medarbejdere, der er vidner til det. Konflikter kan udspille sig gennem to scenarier – mellem medarbejderen og lederen eller medarbejderne imellem.

Her er det vigtigt, at ledelsen formidler en klar og proaktiv konfliktmægling, så konflikter i fremtiden løses hurtigere eller helt undgås.

Brok-kultur på arbejdspladsen

Brok-kultur på arbejdspladsen

En såkaldt brok-kultur kan gøre sit indpas i virksomheder, hvor arbejdsmiljøet har lidt et knæk. Det er ikke altid noget, ledelsen bliver opmærksom på.

Brok-kulturen kan opstå gennem mistillid til f.eks. ledelsen. Hvad denne mistillid kommer fra kan være situationsbestemt, men fælles er, at det kan skabe et psykisk dårligt arbejdsmiljø.

Tidspres og overskredne deadlines

Tidspres og overskredne deadlines

Overskredne deadline kan være signal om, at medarbejderen ikke er motiveret eller trives på arbejdspladsen.

Her kan virksomhedens ledelse overveje at indgå en dialog for at afdække vedkommendes behov og motiv.

Det kan også overvejes, hvorvidt arbejdsbyrden er for stor for medarbejderen. En for stor arbejdsbyrde kan skabe et pres, der kan bidrage til et psykisk dårligt arbejdsmiljø.

Hvorfor er SOS International den bedste sundhedsleverandør til din virksomhed?

Hos SOS International tilbyder vi din virksomhed de bedste sundhedsydelser til dine kunder eller medarbejdere. Vi er f.eks. leverandør til offentlige virksomheder og forsikrings- og pensionsselskaber.

Kunder eller medarbejdere får tryghed gennem et skræddersyet behandlingsforløb, der er tilpasset deres behov. Vores rådgivningscenter står klar til at rådgive og vejlede til den rigtige behandling.

Vi tilbyder

Som samarbejdspartner indenfor psykologisk behandling tilbyder vi

  • Professionel sagshåndtering via digital platform
  • Smidig og simpel kunderejse
  • Netværk af professionelle og erfarne psykologer og krisepsykologer
  • Tilbud om ordinær psykologiske behandlingsforløb
  • Akut psykologhjælp samt krisepsykologi og kriseberedskab 24/7
  • Supervision og coaching af personale i forhold til faglige og psykosociale problemstillinger
  • Telefon-, video og/eller ansigt-til ansigt konsultation

Kontakt os

 Den gode kundeoplevelse handler om kvalitet

Den gode kundeoplevelse handler om kvalitet

Vores netværk af psykologer sikrer høj sundhedsfaglig kvalitet.

Som leverandør tilbyder vi kunder og medarbejdere i din virksomhed effektive og bedre behandlingsforløb med større sandsynlighed for varig bedring – og mindre risiko for tilbagefald.

For at sikre dette, gennemfører vi løbende såvel tilfredsheds- som effektmålinger. Læs mere her

Ring eller skriv til os for yderligere information

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information om vores netværk og services, så tøv ikke. Vi sidder altid klar til en snak om, hvordan netop din virksomhed får udbytte af et partnerskab.

Kontakt os

Psykologisk netværk
Lokal netværksansvarlig
Tel

Kontakt os

For forretningsmuligheder eller partnerskaber,

kontakt venligst

Lokal netværksansvarlig
Tel
Har du fået godkendt et psykologisk rådgivningsforløb via din forsikring eller arbejdsplads?
Kontakt psykologisk rådgivningscenter
E-mail
Tel +45 3848 8120

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!