Stress blandt medarbejderne? Sådan hjælper SOS International virksomheder

Stressbehandling og -forebyggelse: Hvordan håndterer du stress på arbejdspladsen?

Mange virksomheder har oplevet, hvordan stress på arbejdspladsen påvirker både sygefravær, effektivitet, økonomi samt den generelle dagligdag. Og stress kan opstå i alle virksomheder – uafhængigt af størrelse eller branche. Af samme årsag kan der være store fordele i at sætte ind tidligt.

SOS International hjælper virksomheder med at forebygge stresssygemeldinger eller behandle stress hos jeres kunder eller medarbejdere.

Vi er leverandør af psykologisk rådgivning til forebyggelse og behandling af stress.

Som virksomhed får I adgang til et erfarent netværk af psykologer, en lang række serviceydelser og en bred ekspertise inden for psykologisk behandling, der kan hjælpe jeres kunder eller medarbejdere videre i stressramte perioder.

Kontakt os

Vores sundhedsydelser til virksomheder

Forskellige begreber for stress: kend forskellen

Stress kan dække over flere forskellige begreber og kan komme forskelligt til udtryk hos individer. De forskellige stresstilstande har forskellige symptomer og det er afgørende at kende forskellene for at kunne give den bedst mulige stressbehandling.  

Et eksempel kan være, at man ved negativ stress kan komme ind i en kronisk stresstilstand. Læs om de forskellige stressbegreber herunder:

Udbrændthed

Udbrændthed refererer til, at man har brændt for noget i en sådan grad, at det tager overhånd. Udbrændthed skaber en situation, hvor individet ikke føler, at han/hun klarer sig godt nok i forhold til egne og andres forventninger.

Det kan resultere i afpersonalisering, hvor individet mister empati for andre og får en følelse af fladhed.

Stress

Betegnelsen stress kan inddeles i to: positiv stress og negativ stress.

Som det ligger i ordet, er negativ stress det, der skaber helbredsmæssige udfordringer, da kortisolniveauet påvirkes negativt.

I sidste ende kan vedvarende kortisolpåvirkninger føre til stresstilstande, som er mere kroniske – for eksempel udbrændthed eller kronisk træthed.

Udmattelse

Det er måske svært at kende den umiddelbare forskel på udmattelse og udbrændthed bare ved ordet.

Udmattelse adskiller sig fra udbrændthed i det henseende, at det er en kvantitativ belastning. Udbrændthed er derimod en kvalitativ belastning.

Det betyder, at man påtager sig så mange opgaver, at man arbejder for meget og slider sig op.

Det betyder også, at man som udmattet oplever et stærkt nedsat energiniveau, men ikke en følelsesmæssig fladhed eller manglende empati som ved udbrændthed.

Gode råd til håndtering af stress på arbejdspladsen

Stresshåndtering på arbejdspladsen kræver en indsats på forskellige niveauer - fra det organisatoriske til ledelsesniveau, kollegaer imellem og individuelt for hver medarbejder.

Forebyggelse af stress kan være en afgørende faktor for jeres kunder og medarbejdere. En forebyggende indsats er derfor altid en god løsning.

Som en del af vores serviceydelser, kan virksomheder få rådgivning i, hvilke tiltag der kan være nødvendige for at forebygge, behandle og hjælpe i forbindelse med stress, f.eks. stressramte medarbejdere.

Behandling af stress

Behandling af stress

Stress kan stadigvæk forekomme, selvom der er fokus på en forebyggende indsats. Foruden hjælp til forebyggelse, er stressbehandling derfor også en central del af vores sundhedsydelser til jeres virksomhed.

Stressbehandling kan være nødvendigt i svære tilfælde, men også i mildere tilfælde for at forebygge en eventuel forværring af stresstilstanden. Men hvornår er behandling nødvendigt?  

  • Selv ved mindre tegn på stress kan behandling være vigtigt for at stabilisere tilstanden og/eller forebygge tilbagefald
  • Stressbehandlingens fokus afhænger af, hvilken stresstilstand der er tale om. Det er derfor vigtigt at finde frem til, hvad der har udløst stresstilstanden.
Råd til at afhjælpe stress

Råd til at afhjælpe stress

Der er en række ting, som individer med stress selv kan gøre for at forbedre stresstilstanden. Det er også råd, I som virksomhed kan gøre brug af i forbindelse med stress hos jeres kunder og medarbejdere. Vores psykologer giver her tre gode råd: til individer med stress:

  • Basale funktioner som mad og søvn er vigtige aspekter i forbindelse med stress, da de skaber grundlaget for at blive rask
  • Et bevidst skifte fra kontrol til accept kan være afgørende for bedring. Arbejd derfor gerne med at acceptere, at du lige nu ikke kan alt det, du kunne før

Det kan være en god idé at planlægge en realistisk fysisk aktivitet, som du kan udføre dagligt, da det er en velkendt måde at komme i bedring.

Få mere viden om stress

Få mere viden om stress

Vil du gerne vide mere om stress og udbrændthed? Så har vi lavet en folder, der samler information og råd om stress.

Download folder om stress

Til virksomheder: Få hjælp til at håndtere stress hos dine kunder eller medarbejdere

Har I brug for en partner, der kan hjælpe med stresshåndtering samt behandling for jeres kunder eller medarbejdere?

Gennem vores nationale netværk af psykologer leverer vi psykologiservices til pensions- og forsikringsselskaber, offentlige virksomheder og private virksomheder. Læs mere om vores services inden for psykologhjælp her

Hjælp til stresshåndtering og -behandling

Hjælp til stresshåndtering og -behandling

Forebyggelse og behandling af stress er nødvendigt for at opretholde et sundt arbejdsmiljø.

SOS International er leverandør af psykologisk rådgivning til forebyggelse og behandling af stress.

Som virksomhed får I adgang til et erfarent netværk af psykologer, en lang række serviceydelser og en bred ekspertise inden for psykologisk behandling, der kan hjælpe jeres kunder eller medarbejdere videre i stressramte perioder.

Vores psykologbehandlinger spænder fra blandt andet distancebehandling gennem digitale platforme til ansigt til ansigt-konsultationer, video- eller telefonkonsultationer.

Psykologisk netværk
Lokal netværksansvarlig
Tel

Vil du vide mere om forretningsmuligheder og partnerskaber?

Kontakt os

Læs om vores sundhedsydelser

Kontakt os

For forretningsmuligheder eller partnerskaber,

kontakt venligst

Lokal netværksansvarlig
Tel
Har du fået godkendt et psykologisk rådgivningsforløb via din forsikring eller arbejdsplads?
Kontakt psykologisk rådgivningscenter
E-mail
Tel +45 3848 8120

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!