Crisis, Risk & Security - Assistance til virksomheder, der opererer hjemme og i udlandet, expats og forretningsrejsende

Verden er i forandring, og lande og rejsemål, der typisk har været betragtet som sikre, er ikke nødvendigvis sikre længere. Som en konsekvens heraf er der mange virksomheder, der potentielt udsættes for sikkerhedsmæssige risici og trusler, når de opererer i udlandet, men også derhjemme.

Dette øgede risikoniveau nødvendiggør skærpede krav til integreret medicinsk og sikkerhedsmæssig assistance. Håndteringen af sikkerhedsrisici er dog ofte kompleks og krævende, og alle virksomheder bør tage ansvar for deres Duty of Care-program (omsorgspligt) og diskutere etiske, moralske og juridiske hensyn i forhold til at sikre virksomheden, medarbejderen og medarbejderens familie, hvis de udsættes for en sikkerheds- eller krisesituation. Formålet er at sikre, at de er beskyttet, trygge og informeret, så de kan vende tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt.

Duty of Care 

Duty of Care (omsorgspligt) refererer til virksomheders og organisationers juridiske, etiske eller moralske ansvar eller forpligtelse i forhold til deres medarbejdere og disses familiemedlemmer med henblik på at opretholde deres sikkerhed og velbefindende.

SOS International håndterer sikkerheds- og krisesituationer med det samme og overalt i verden – 24/7/365:

 • Enkeltstående lokale hændelser, f.eks. hotelbrand
 • Udbrud af store konflikter, f.eks. politiske uroligheder eller
  terrorhandlinger
 • Naturkatastrofer og katastrofer, f.eks. jordskælv
 • Evakueringer, både medicinske og sikkerhedsmæssige
Hvordan vurderes de enkelte lande og hvad betyder det for mig?

Bag hver eneste risikovurdering er der sket en grundig analyseproces, herunder indsamling af data og oplysninger fra forskellige kilder, samt behandling af samme.

I analysefasen er der særligt fokus på følgende emner: Kriminalitet, Terrorisme, Konflikter, Politik, Kidnapning og Infrastruktur.

Efter vurdering af hver kategori foretages en akkumulering til en overordnet risikovurdering, som kan være lav, mellem eller høj.

Risikoniveauer

Lav risiko
Der er ingen kendte og/eller væsentlige sikkerhedstrusler. Generelle fornuftige forholdsregler tilrådes stadig.

For eksempel: Danmark, Spanien, Storbritannien.


Mellem risiko
Der er kendte sikkerhedstrusler i landet, men de anses ikke for at være væsentlige og/eller udbredte. Øgede forholdsregler og bevidsthed tilrådes.

For eksempel: Chile, Thailand og Albanien.

Høj risiko 
Der er kendte og betydelige sikkerhedstrusler i landet. Rejsende bør være ekstra opmærksomme og sikre et passende sikkerheds set-up.

For eksempel: Libyen, Afghanistan og Syrien.

Object reference not set to an instance of an object.

Videoen kunne desværre ikke afspilles. Tillad venligst marketingcookies for at se videoen.

SOS Internationals Crisis, Risk & Security-services er designet til at hjælpe virksomheder med at forberede, planlægge og tage sig af medarbejdere, der har behov for personlig assistance på grund af en krise eller en sikkerhedssituation.

Til medarbejderne

Gode råd til en sikker forretningsrejse eller udstationering 

 

 • Orienter dig om risikoniveauet på din destination.
 • Orienter dig om din virksomhedsproces, hvis du får brug for hjælp. Hvem ringer du til?
 • Vær opmærksom på at det ikke er din private rejseforsikring som dækker, men din virksomheds forsikring. Gør dig bekendt med hvilken type af hjælp du kan få.
 • Tag kopi af pas, kørekort og forsikringskort.
 • Følg anvisningerne fra lokale myndigheder og respektér religion, lokale skikke og traditioner.
 • Tænk dig om når du anvender offentlig transport (ex. hold godt øje med dine værdigenstande).
 • Tænk dig om og vær klar over risikoen, når du bruger gratis WIFI (kan andre se, hvad du laver mv.?).
 • Brug safety boks når det er muligt (selvom det ikke er 100% sikkert).
 • Når du ankommer til din indkvartering, så orienter dig om nødudgange og brandslukningsudstyr.

 

DOWNLOAD POSTKORT HER

Til virksomheden

Sådan sikrer I jeres medarbejdere på forretningsrejsen eller ved udstationering

 • Sørg for at du ved, hvor dine medarbejdere befinder sig, når de rejser for virksomheden.
 • Fortæl de rejsende medarbejdere, hvor de kan finde relevant information omkring deres rejse.
 • Husk at det er jeres ansvar, at de rejsende medarbejdere er klædt på til at udføre deres arbejde. Hvis de føler sig trygge, så kan de fokusere på arbejdet.
 • Sørg for at I kan kommunikere med de rejsende medarbejdere i tilfælde af en alvorlig hændelse i udlandet.
 • Tjek at I har de nødvendige forsikringer på plads.
 • Vær klar over hvem der gør hvad i virksomheden, hvis krisen rammer en rejsende.
 • Hav et system hvor medarbejdernes pårørende kan registreres, så I kan få fat i dem, hvis dem bliver nødvendigt.
 • Det kan være en god idé at have en aftakle med en leverandør, der kan assistere både før, under og efter en alvorlig hændelse.
 • Vær klar til at håndtere de eventuelle eftervirkninger medarbejderne har efter en voldsom hændelse.
Før hændelse

SOS International hjælper virksomheden med at identificere mulige risici og skitsere kriseberedskabsstrukturer, roller og retningslinjer på et strategisk, taktisk og operationelt niveau.

 • Virksomhedens sikkerhedspolitik
 • Krisestyringsplan
 • Risikoportal
 • Sikkerhedsrådgivning

Med hjælp fra et verdensomspændende netværk og erfarne eksperter, foretager SOS International analyser og vurderinger samt udarbejder rapporter om den generelle sundheds- og sikkerhedsmæssige situation, herunder informerer om
hospitaler, klinikker, evakueringsplaner m.v.

 • Landerapporter
 • Risikovurdering
 • Sikkerhedsrådgivning og audit
 • Site surveys

SOS International tilbyder uddannelse og træning, der forbereder alle niveauer af organisationen på rejseaktiviteter i både lav-, mellem og højrisiko-lande.

 • Travel Security Awareness Training (træning i sikkerhedsbevidsthed under rejsen)
 • Uddannelse i krisestyring
 • Øvelser og træning
 • Etablering af et krisestyringsteam og et krisestyringsberedskab
 • Beredskab til underretning af pårørende
Under hændelse

Skulle der opstå en krise eller uønsket sikkerhedshændelse, leverer SOS International assistance og koordinering for at hjælpe medarbejderen på stedet:

 • Beredskab til krisestyring
 • Sikkerhedsevakuering
 • Beredskab til underretning af pårørende
 • Akut sikkerhedsrådgivning
Efter hændelse

Efter en hændelse assisterer SOS International med debriefing af medarbejdere, gennemgang af de organisatoriske sikkerhedsstrukturer- og procedurer med henblik på at foretage en opdatering og optimering med erfaringer og værdifulde tilføjelser.

 • Revision af planer og procedurer
 • Debriefing

 

Hvilke Crisis, Risk & Security-services tilbyder SOS International?

SOS International fungerer som et samlet kontaktpunkt, som tilbyder skræddersyede løsninger, der giver virksomheden hurtig adgang til en række Crisis, Risk & Security-assistanceservices før, under og efter en sikkerheds- eller krisesituation.

 • Strategiske og operationelle planer
 • Forebyggende værktøjer, uddannelse og øvelser
 • Assistance på stedet under en hændelse
 • Adgang til at revidere planer og procedurer
 • Debriefing og andre post-kriseværktøjer

Adgang til globalt netværk

SOS International tilbyder et verdensomspændende netværk af partnere i form af sikkerhedsudbydere og medicinske assistancevirksomheder.

Hvorfor vælge SOS International som din Crisis, Risk & Security servicepartner?

 • Assistance 24/7/365 – før, under og efter en krisesituation
 • Skandinavisk sprog og kulturelle kompetencer på alle niveauer
  af alarmcentralen
 • Assistancekoordinatorer til rådighed med sprogfærdigheder inden for mere end 37 sprog og uddannelse i assistance
 • Et stort internationalt netværk af leverandører
 • Digitale fordele: Informationsportal og et højt niveau af digital integration med kunder
 • ISO-kompatible processer eller lignende kvalitetsstandarder
 • Procedurer sikrer fortrolig behandling af personoplysninger
 • Leverandørudvalg i henhold til SOS International’s leverandør adfærdskodeks baseret på de ti principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljø i FN’s Global Compact
 • White label løsninger

Travel Security Portal & App

Portal med medicinsk og sikkerhedsmæssig information

Virksomheder kan få adgang til en portal med medicinsk og sikkerhedsmæssig information, der har individuelt bruger-log-in.

Portalen giver relevant information om både medicinske og sikkerhedsmæssige spørgsmål, herunder foretrukne hospitaler, klinikker m.v. fra SOS Internationals leverandørdatabase.

SOS Safetravel - En kort guide over vigtige ting, du skal huske på, når du rejser i udlandet. 

Læs mere her

Vil du vide mere?

SOS International tilbyder Crisis, Risk and Security-services i form af ét samlet kontaktpunkt samt et skalerbart setup, der er baseret på en gennemsigtig omkostningsstruktur (pay-per-use) uden omkostninger for medlemsskab.

UDLANDET

Download Crisis, Risk & Security
Download Crisis Risk & Security - kort version
Download Travel Tracker information

HJEMME

Download Crisis, Risk & Security - nationalt
Download Crisis, Risk & Security - nationalt - kort version
Download Travel Tracker information

SOS International assisterer omgående og overalt og fungerer som ét samlet kontaktpunkt

Kontakt os

For forretningsmuligheder eller partnerskaber,

kontakt venligst

Charlotte Bjerregaard
Commercial Director, Travelcare Division, Denmark, Sweden & Finland
Tel +45 7010 5055
Christer Jensen
Commercial Director, Travelcare Division, Norway
Tel +47 90824851
Paavo Reinikainen
Director, Mobility Division, Finland
Tel +35 85030 18651

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!