Medicinsk forhåndsvurdering af din sygdom

Medicinsk forhåndsvurdering: Generelle retningslinjer

Rejseforsikringer dækker kun akut opstået sygdom og skader på rejsen.

En medicinsk forhåndsvurdering fortæller dig, om din kroniske eller nuværende sygdom også vil være dækket på din rejse, hvis du får brug for behandling.

Er du kronisk syg, behøver du kun at kontakte SOS International, såfremt du har fået ændret i din medicin (også hvis det er på eget initiativ), eller hvis din sygdom har krævet ekstraordinære lægeundersøgelser (udover de almindelige, planlagte kontroller), inden for de seneste to måneder før din afrejse. (NB! For nogle forsikringsselskaber gælder det inden for de seneste 6 måneder før afrejse. Er du i tvivl, så kontakt dit forsikringsselskab).  

Har du, eller har du haft, en behandlingskrævende sygdom inden for de seneste to måneder, eller er du i et udredningsforløb, hvor du afventer yderligere undersøgelser/behandlinger efter hjemkomsten, anbefaler vi dig at søge om en medicinsk forhåndsgodkendelse.

SOS International bruger som udgangspunkt ikke lægeerklæringer i forbindelse med medicinsk forhåndsvurdering. Har vi behov for supplerende oplysninger, vil vi bede om at se din patientjournal for de seneste to måneder. I visse tilfælde vil det være nødvendigt at se journaler længere tilbage.

Start medicinsk forhåndsvurdering

Om SOS Internationals onlineløsning for medicinsk forhåndsvurdering

SOS Internationals onlineløsning for medicinsk forhåndsvurdering er udarbejdet i samarbejde med SOS Internationals læger og giver dækningstilsagn på baggrund af de svar, som du afgiver undervejs.

Der er med andre ord tale om en algoritme, hvor spørgsmålene afhænger af den diagnose eller de diagnoser, som du oplyser i onlineløsningen, og hvor dine svar løbende danner baggrund for det næste spørgsmål. Når spørgerækken er tilendebragt, udregnes der automatisk et fuldt eller delvist dækningstilsagn på baggrund af dine afgivne svar.

Hvis der ikke umiddelbart kan afgives dækningstilsagn, vil du enten blive kontaktet af SOS International, eller du vil blive bedt om at indsende yderligere informationer. Du har i hele forløbet til enhver tid mulighed for at bede om en manuel behandling af din medicinske forhåndsvurdering.

Har du spørgsmål til onlineløsningen, eller ønsker du ikke at benytte onlineløsningen, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon.

Bemærk at hvis du har navne- og adressebeskyttelse anbefaler vi, at du ikke benytter løsningen og i stedet kontakter os pr. telefon.

Du finder vores kontaktoplysninger for medicinsk forhåndsvurdering i fanen ”Kontakt os”.

SOS International behandler dine personoplysninger på vegne af dit forsikringsselskab. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan dit forsikringsselskab behandler dine personoplysninger på selskabets hjemmeside.

Hvornår kan jeg få en medicinsk forhåndsvurdering?
Du kan først få en forhåndsvurdering, når der er under to måneder til, du skal rejse. Alle spørgsmål angående dækning af afbestillingsforsikring på grund af kronisk eller eksisterende sygdom, bedes rettet direkte til dit rejseforsikringsselskab.

Hvorfor få en medicinsk forhåndsvurdering, før du rejser?
En rejseforsikring dækker normalt kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. En medicinsk forhåndsvurdering giver dig svar på, om du kan få dækket dine udgifter til behandling af din kroniske eller eksisterende sygdom på rejsen. Dette er en service og sikkerhed for dig, hvis der opstår forværring i din tilstand på rejsen. Vores læger på alarmcentralen vil da hurtigt kunne afklare tvivlsspørgsmål angående betaling af behandlingsudgifterne og stille en betalingsgaranti til behandlingsstedet.

Hvornår har jeg brug for en medicinsk forhåndsvurdering? 

  • Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom og har fået ny eller akut behandling inden for to måneder før din afrejse.
  • Hvis du har fået foretaget en medicinændring inden for to måneder før din afrejse.
  • Hvis du har fået konstateret en ny sygdom inden for to måneder før din afrejse.
  • Hvis du har fået behandling for en skade inden for to måneder før din afrejse.
  • Hvis du afventer en undersøgelse eller operation.

Det er SOS Internationals læger, der vurderer, hvordan du vil være dækket på rejseforsikringen. Afgørelsen kan være:

Fuld dækning
Du er dækket af rejseforsikringen for udgifter til behandling af akut opstået sygdom og tilskadekomst  og udgifter til behandling af din kroniske eller eksisterende sygdom, eller

Et forbehold i dækning
Du er kun dækket af rejseforsikringen for udgifter til behandling af akut opstået sygdom og tilskadekomst på rejsen. Udgifter relateret til forbeholdet vil ikke være dækket af rejseforsikringen.

Hvor længe gælder min medicinske forhåndsvurdering?
Din medicinske forhåndsvurdering gælder kun for den pågældende rejse. Hvis du skal på flere rejser inden for de nærmeste to måneder, kan vi lave en samlet vurdering.

Hvis din tilstand ændrer sig inden afrejsen?
Har du fået en medicinsk forhåndsvurdering, og sker der ændringer inden afrejsedatoen, som fx medfører lægebehandling eller ændring i medicinen, skal du kontakte os igen for at få en revurdering.

Kan/må jeg rejse trods forbehold i dækningen?
Det er ikke SOS international, der bestemmer, om du må rejse. Vi foretager kun en risikovurdering i forhold til dækningen på din rejseforsikring. Du bestemmer selv, om du trods forbehold i dækningen vil rejse.

Rejser du inden for EU/EØS landene kan du medbringe dit blå EU-sygesikringskort (EHIC), som fås på Borgerservice eller bestilles via www.borger.dk. Kortet sikrer dig behandling på lige vilkår med det pågældende lands borgere. Kontakt Borgerservice for nærmere information.

Afbestilling
Hvis du ikke ønsker at foretage rejsen efter at have fået et forbehold i dækningen og gerne vil have svar på, om du er dækket af din afbestillingsforsikring, skal du tage direkte kontakt til dit rejseforsikringsselskab.

Graviditet
Som gravid er det ikke nødvendigt at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering. Efter den 1. august 2014 er du dækket af de fleste private rejseforsikringer til og med 35. graviditetsuge. Hvis der har været komplikationer under din graviditet (blødning, ekstraordinære scanninger, sygemelding  eller lign.), skal du dog have foretaget en forhåndsvurdering. 

Jeg har ikke fået en medicinsk forhåndsvurdering inden afrejse
Hvis du får en forværring af din kroniske/eksisterende sygdom på rejsen, og du ikke har fået foretaget en vurdering inden afrejse, vil vores læger på SOS Internationals alarmcentral vurdere, om dine udgifter til behandling vil være dækket.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?
Kontakt vores Rejseservice.

Vi har åbent mandag til fredag mellem kl. 9.00-16.00. 

Telefon +45 3848 8250

Ventetid ved opkald
På forskellige tidspunkter på dagen har vi mere eller mindre travlt, og du kan derfor komme til at opleve ekstra ventetid.

Herunder kan du se, hvornår det er nemmest at komme igennem til os på telefonen:

Kl. 9-10: Meget travlt
Kl. 10-12: Travlt
Kl. 12- 16: Mindre travlt

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!