Informationsside til udstationerede

 

SOS International og Det Danske Udenrigsministeriums information til udstationerede

Som administrator for Det Danske Udenrigsministeriums interne udstationeringsforsikring for udstationerede gennem Udenrigsministeriet, Danida og FSB byder SOS International dig velkommen til vores informationsside.

SOS International håndterer følgende elementer af forsikringen:

  • Sygdom/tilskadekomst
  • Hjemtransport
  • samt bagage og katastrofedækning for Danida og FSB.  

Læs mere om hvordan du skal forholde dig i henholdsvis en akut og ikke akut situation nedenfor.

 

Udstationerede i USA og Canada

VIGTIG INFORMATION:
Som udstationeret bør du ikke betale regninger for medicinsk behandling direkte til behandlingsstedet i USA og Canada. Vi beder dig venligst altid kontakte SOS International før en lægeaftale. På den måde kan en tilladelse med alle nødvendige oplysninger om dine forsikringsforhold sendes til vores lokale repræsentant, som herefter vil kontakte den pågældende læge eller klinik og bekræfte forsikringsdækningen gennem et medicinsk netværk.

Du er også altid velkommen til at kontakte SOS International for henvisning til et behandlingssted.

SOS International alarmcentral 24/7

Telefon: +45 38 48 93 50

Fax: +45 70 10 50 56

E-mail: um@sos.eu

Oplys venligst alarmcentralen, om du er ansat i Udenrigsministeriet, hos Danida eller FSB.

Har du brug for akut assistance i forbindelse med alvorlig sygdom eller ulykke, skal du konsultere den lokale læge eller skadestue for at få en lægelig vurdering.

Til FSB medlemmer på mission:
Hvis du er udlånt til en international mission (fx OSCE, EU, FN) skal du ifølge den interne SOP kontakte missionens medicinske afdeling. Straks efter skal du kontakte SOS og NIRAS/UM.

Henvisning til læge eller hospital
Eftersom den lægelige standard kan variere fra land til land og fra behandlingssted til behandlingssted anbefales det, at du om muligt først kontakter SOS' alarmcentral for at blive henvist til et af SOS' foretrukne (eller det bedste lokale) behandlingssteder for at sikre, at den lægelige behandling er i orden, samt at SOS samarbejder med behandlingsstedet.

I de mest kritiske situationer kan SOS også arrangere transport til nærmeste egnede skadestue/hospital.

Ved hospitalsindlæggelse
Hvis den forsikrede allerede er på skadestuen eller er blevet indlagt på et hospital, skal du så hurtigt som muligt ringe til SOS’ døgnåbne alarmcentral og informere os om skaden ved at give vores assistancekoordinatorer sted, navn og telefonnummer på behandlende læge eller behandlende hospital.

Vores læge vil derefter kontakte lægen/hospitalet og få oplysninger om diagnose og behandling. På baggrund af disse oplysninger vil vores læge beslutte, hvilke medicinske foranstaltninger, der skal tages. Hvis vores læge (på grundlag af den lokale lægelige standard) mener, at behandlingen er korrekt, kan den forsikrede blive på stedet indtil udskrivelse. Hvis behandlingen anses for at være utilstrækkelig eller forkert, kan SOS flytte den forsikrede til et bedre behandlingssted for at sikre den bedst mulige medicinske behandling.

BEMÆRK at der ingen forbindelse er mellem SOS International a/s og International SOS, og at SOS International ikke samarbejder med International SOS gruppen. Skulle det hænde, at du bliver henvist til eller indlagt på et International SOS behandlingssted, beder vi dig straks kontakte SOS International, så vi kan henvise dig eller få dig overflyttet til et behandlingssted, som vi samarbejder med. Vær venligst opmærksom på, at udgifter til behandling på et International SOS behandlingssted ikke dækkes af din forsikring.

Betalingsgaranti
SOS International og vores lokale partnere kan arrangere alle nødvendige betalinger for vores indlagte klienter. Vi kan stille lokale hospitaler og medicinske assistanceselskaber betalingsgarantier, som dækker udgifterne til behandling, således at den forsikrede ikke skal bekymre sig om den økonomiske side af hospitalsindlæggelsen.

Vores lokale partnere tilstræber at indgå samarbejdsaftaler med de mest relevante lokale behandlingssteder for at lette betalingsprocedurerne.

Behov for sø- eller lufttransport
Patienter med forskellige diagnoser har brug for forskellige transportformer lige fra almindelig ambulance og rutefly (med eller uden medicinsk ledsagelse) til båretransport på et ordinært fly eller luftambulance i de mest alvorlige tilfælde.

I nogle alvorlige tilfælde kan det være medicinsk umuligt at evakuere eller hjemtransportere patienten uden at gå på kompromis med patientens tilstand. Kun SOS’ læger har den faglige ekspertise til at tage beslutning om den bedst egnede og mest sikre evakuerings- eller hjemtransportløsning. I disse tilfælde vil SOS’ læge overvåge patienten meget nøje og være klar til at tage affære, så snart patienten er i stand til at blive overflyttet.

Hvis du har brug for ikke akut assistance, kan du kontakte SOS Internationals Skadeafdeling i Danmark.

Eksempler på ikke akut assistance:

  • Oplysning om ydelser, som er dækket af forsikringen
  • Godkendelse af ikke akut behandling
  • Refusion af udgifter
Refusion af udgifter
Ved refusion af vaccinations- eller skadeudgifter bedes du downloade formular til anmeldelse nedenfor. Vejledning til udfyldelse af formular findes i dokumentet. Du kan forvente svar på din anmeldelse inden for 10 arbejdsdage.
De respektive interne forsikringsvilkår for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere, Danida rådgivere og for udsendte under FSB kan du downloade nedenfor.

Mandag-fredag 9.00-16.00

SOS international
Att: Skadeafdelingen
Nitivej 6
DK-2000 Frederiksberg

Telefon: +45 3848 9380
Fax: +45 38 48 89 64
E-mail: umclaims@sos.eu

Dit browsersprog adskiller sig fra det valgte sprog på hjemmesiden - venligst vælg dit foretrukne sprog herunder.