Object reference not set to an instance of an object.

Ympäristöä koskeva käytäntö

Mobility Division

Tämän käytännön tarkoituksena on varmistaa, että SOS International pyrkii jatkuvasti parantamaan yhtiön ympäristönhallintajärjestelmää ja tiepalveluosaston yleistä ympäristöön liittyvää toimintaa.

Ympäristönhallintajärjestelmä kattaa kaikki SOS Internationalin tiepalveluihin liittyvät toiminnot ja sidosryhmiä koskevat edut (sisäiset ja ulkoiset). Lisäksi käytännön avulla varmistetaan, että johto on sitoutunut ympäristövaikutusten tehokkaaseen hallintaan. Käytännöstämme kerrotaan kaikille työntekijöille, asiakkaille, toimittajille ja muille ulkoisille sidosryhmille yhtiön verkkosivustossa ja uutiskirjeiden välityksellä. Ympäristökäytäntömme muodostaa puitteet johdon sitoutumiselle ympäristön suojelemiseen.

SOS International sitoutuu täyttämään ympäristöä koskevat velvoitteensa ja pyrkii ympäristönhallintajärjestelmän jatkuvan kehittämisen avulla parantamaan toimintaansa ympäristön näkökulmasta. SOS:n ympäristönhallintajärjestelmässä kuvataan, miten ohjaamme ja hallinnoimme toimintamme ympäristövaikutuksia. Lisäksi hallintajärjestelmä määrittää sidosryhmien etuihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme ympäristövaikutukset.

Ympäristöä koskeva sitoumuksemme liittyy seuraaviin avainalueisiin:

  • Päivittäisiä toimintoja koskevat ympäristövaatimukset
  • Verkostoa ja toimittajia koskevat ympäristövaatimukset
  • SOS:n hinauspalveluita koskevat ympäristövaatimukset
  • Ympäristö, työterveys ja -turvallisuus
  • Jätteiden käsittely ja kierrätys
  • Energiankulutus toimipisteissämme

SOS International kerää säännöllisesti tietoa suorituskykymittareiden pohjalta, jotka tukevat ympäristöä koskevia tavoitteitamme ja strategiaamme, ja raportoi keräämiensä tietojen pohjalta. Hallinnoimme ja muokkaamme ympäristöä koskevaa lähestymistapaamme ja toimintaamme, jotta ne vastaavat ympäristötavoitteitamme ja päämääriämme. Lisäksi varmistamme, että seuraamme ympäristötavoitteiden ja
-päämäärien saavuttamista. Käytäntö laajentaa SOS Internationalin hyvän liiketavan periaatteissa ja SOS Internationalin toimittajia koskevissa hyvän liiketavan periaatteissa mainittuja ympäristökäytäntöjä. Toimittajiemme tulee noudattaa toimittajia koskevia hyvän liiketavan periaatteita, ja toimittajien valinnassa otetaan aina huomioon ympäristövaikutukset.


Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!