Ilmastopäivät SOS Internationalilla: yhteiskunnallinen vastuu

SOS International tekee jatkuvasti kestävää kehitystä koskevaa työtä osana YK:n Global Compact -aloitteeseen liittyvää sitoumustaan. Haluamme, että SOS International tunnetaan yrityksenä, joka kantaa vastuunsa yhteiskunnasta ja ympäristöstä.

Yksi tapa tuoda kestävää kehitystä koskevaa työtämme esille ovat vuosittain järjestettävät, yrityksen sisäiset, ilmastopäivät. Ilmastopäivät ovat kaikissa Pohjoismaisissa toimipisteissä järjestettävä ja kaikkia työntekijöitä koskeva tapahtuma.

Ilmastopäivien tavoitteena on lisätä työntekijöidemme tietoisuutta ilmasto- ja ympäristöasioista. Kannustamme työntekijöitä ympäristötekoihin ja kerromme esimerkkejä SOS Internationalin ympäristötyöstä ja siitä, miten huomioimme ympäristön eri puolilla Pohjoismaita tarjoamissamme palveluissa.

Lisäksi tarkoituksena on osoittaa, että kyseessä ei ole vain poliittisella tai yrityksen strategisella tasolla tapahtuva asia, vaan voimme kaikki saada aikaan myönteistä kehitystä. Tänä vuonna ilmastopäivät sisälsivät esimerkiksi useita aloitteita, kuten ilmastovisan sekä vinkkejä energiakäytön vähentämiseen ja omavaraisuuden lisäämiseen.

Ilmastopäivät järjestettiin 23.–26.4.2019.

Näin teemme ilmasto- ja ympäristötyötä
Voit lukea lisää SOS Internationalin ilmasto- ja ympäristötyöstä uusimmista yhteiskuntavastuuraporteistamme.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko kiireellistä apua matkan aikana?

Ota yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen numeroon 
+358 (0)9 25 27 11 60.

Minulla on muuta kysyttävää.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!