Lisää työkaluja stressin hallintaan

SOS International on aloittanut pilottihankkeen, jossa osa psykologitiimistä testaa Virtual Reality (VR) -stressihoitoa. Hankkeen tarkoituksena on täydentää SOS Internationalin tarjoamaa perinteistä psykologista hoitoa.

Stressi on kasvava terveysuhka ja stressistä kärsivien ihmisten osuus kasvaa.

Joukko SOS Internationalin psykologeja testaa VR-hoidon käyttöä osana stressin hoitoa pilottihankkeessa yhteistyössä SOS Internationalin tuotekehitysosaston kanssa, joka pyrki määrätietoisesti kehittämään innovatiivisia ja digitaalisia palveluita terveydenhoitoon.

Tiedon ja kokemusten keräämistä
Pilottihankkeessa lievästä tai keskivaikeasta stressistä kärsiviä asiakkaita pyydetään osallistumaan erityiseen stressin vähentämisohjelmaan, jossa käytetään VR-laseja. Niitä voidaan käyttää tarpeen mukaan psykologin tapaamisten välillä.

Käytännössä VR-laseja käytetään klinikoilla, tai ne voidaan antaa asiakkaille lainaksi kotiin tapaamiskertojen väliajaksi. Näin asiakkailla on mahdollisuus täydentää klinikoilla saamaansa hoitoa. Monet asiakkaat haluavat tavallisesti täydentää tai jatkaa hoitoa kotonaan tapaamiskertojen välillä. He ovat valmiita hyödyntämään täydentävää työkalua, mikä lisää myönteisten vaikutusten todennäköisyyttä.

SOS International kerää testijakson ajalta tietoa ja kokemuksia sekä käyttäjien uutta työkalua koskevista käyttökokemuksista, että mittaustietoa hoidon tehokkuudesta. Nämä muodostavat pohjan digitaalisten palveluiden ja mahdollisuuksien kehittämiselle terveydenhoidossa.

Tavoitteena hoidon saatavuuden parantaminen
Stressin hoidossa käytettävien digitaalisten työkalujen tarkoituksena on lisätä hoitokeinojen saatavuutta ja sitä kautta vähentää niitä esteitä, joita stressaantuneet ihmiset voivat kohdata hakiessaan ja vastaanottaessaan apua. Sen tarkoituksena on tarjota SOS Internationalin psykologeille uusi ja käyttökelpoinen työkalu stressin hoitoon.

”Uuden teknologian käyttö tulee nähdä perinteisempiä hoitokeinoja täydentävänä tapana, joka omalta osaltaan nostaa hoidon tasoa ja tukee asiakkaiden edistymistä hoidon aikana. Lainaamalla VR-lasit kotiin asiakas voi, psykologin asiantuntevalla ohjauksella, hyödyntää räätälöityjä stressinhallintaohjelmia ohjeiden mukaan tapaamiskertojen välillä ja osallistua aktiivisesti omaan hoitoonsa”, SOS Internationalin johtava psykologi Robert Jonasen kertoo.

”Tämä nostaa myös hoidon tasoa ja tarjoaa asiakkaille toimivan hoitojakson, ja saattaa lisäksi lyhentää hoidon kestoa. Näin voimme auttaa asiakkaita saamaan normaalin toimintakykynsä takaisin mahdollisimman pian”, hän jatkaa.

Vuonna 2018 SOS Internationalin terveydenhoito-osasto käsitteli lähes 14 000 psykologin hoitoon liittyvää tapausta, joista noin 30 % liittyi stressiin.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko kiireellistä apua matkan aikana?

Ota yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen numeroon 
+358 (0)9 25 27 11 60.

Minulla on muuta kysyttävää.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!