SOS International: Ole tarkkana eurooppalaisen sairaanhoitokortin kanssa Espanjassa

SOS International on viime vuosina vastaanottanut laskuja espanjalaisilta julkisilta sairaaloilta matkustajien sairaalahoidosta, vaikka heillä olisi ollut eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Erityisesti yksi julkinen sairaala Gran Canarialla on vedonnut siihen, että sairaalassa hoidetut matkaajat eivät ole oikeutettuja ilmaiseen hoitoon. Maksua koskevaa vaatimusta on perusteltu olosuhteisiin hoidon ympärillä, jotka sairaalan mukaan jäävät Espanjan terveyslainsäädännön mukaisen ilmaisen hoidon ulkopuolelle. Koska eurooppalainen sairaanhoitokortti oikeuttaa hoitoon vain Espanjan terveyslainsäädännön mukaisesti, sairaala katsoi, että nämä laskut ovat oikeutettuja. Se ei tehnyt eroa, oliko hoitoa saanut Espanjan kansalainen tai skandinaavinen matkustaja.

Täysi maksu on vaadittu esimerkiksi tilanteessa, jossa potilas siirtyy yksityisestä sairaalasta julkiseen sairaalaan. Tällaiset tilanteet ovat yleisiä Gran Canarian alueella, sillä julkiset sairaalat ovat laajentaneet hoitotilojaan yksityisten henkilöiden suhteen.

SOS International on tutkinut sairaalan käytännön ja säännöt, joihin se viittaa. Koska matkustajia ei kohdella eri tavalla kuin Espanjan kansalaisia, SOS ei ole kyennyt kyseenalaistamaan EU-sääntöjen mukaista käytäntöä. SOS International on yhteistyössä espanjalaisen asianajotoimiston kanssa tutkinut, onko sairaalan käytäntö Espanjan lainsäädännön mukaista ja noudattaa Espanjan liittovaltion lainsäädäntöä.  Päätelmä oli, että se oli lainsäädännön puitteissa. Espanjan julkiset sairaalat voivat näin ollen useissa erityistilanteissa Espanjan lainsäädännön mukaan vaatia maksua kokonaisuudessaan hoidosta.

Varatoimitusjohtaja Karin Tranberg toteaa: "Tapaus osoittaa, että EU:n jäsenvaltion säännöt, jotka koskevat oikeutta saada ilmaista sairaalahoitoa, voivat olla monimutkaisia ja sisältävät useita poikkeuksia ja rajoituksia, jotka näkyvät eurooppalaisen sairaanhoitokortin kattavuudessa. Matkustajien on vaikea tietää milloin he saavat ilmaista hoitoa, jos onnettomuus tapahtuu matkan aikana. Tämän vuoksi on myös vaikea arvioida, mikä vakuutus olisi otettava. On myös ongelmallista, että tällainen systeemi eroaa skandinaavisista maista, jonka järjestelmän näistä maista matkustavat tuntevat parhaiten. Skandinaavinen järjestelmä on yksinkertainen, koska oikeus ilmaiseen akuuttiin sairaalahoitoon on universaali, korkeintaan hyvin rajatulla omavastuulla. Siksi kovin erilainen monimutkainen järjestelmä, kuten Espanjassa on käytössä, voi olla epämiellyttävä yllätys matkustajalle onnettomuuden sattuessa. Me SOS Internationalilla pelkäämme, että tällaisella lainsäädännöllä on taipumus yleistyä: ensin Espanjassa ja myöhemmin muissa maissa. Potilaan ja kuluttajan näkökulmasta näemme tässä suuren ongelman, ja siksi olemme myös välittäneet tiedot asiasta Potilasturvallisuuslautakunnalle”.

Entä miten matkustajien tulisi nyt suhtautua tilanteeseen? Tranberg jatkaa: “Tapaus osoittaa matkavakuutusten tarpeellisuuden, sillä ne antavat lisävakuutusta sairaanhoitokortin lisäksi. Silloin tiedät hoidon kattavuudesta riippumatta siitä oletko oikeutettu ilmaiseen sairaalahoitoon EU-maassa kokonaan, osittain tai et ollenkaan.”

Oletko lähdössä lomalle Espanjaan? Seuraavassa annamme joitakin neuvoja turvalliseen Espanjan-matkaan.

Turvallisuus matkustettaessa Espanjaan

Ota yhteyttä

Tarvitsetko kiireellistä apua matkan aikana?

Ota yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen numeroon 
+358 (0)9 25 27 11 60.

Minulla on muuta kysyttävää.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!