SOS Insights: Ikäihmiset ja matkavahingot

Elämme Pohjoismaissa pidempään kuin koskaan aikaisemmin. Sekä miesten että naisten elinajanodote on nouseva. Tulevaisuustutkijat puhuvat jo uudesta asiakassegmentistä, josta englannin kielessä käytetään sanojen "teenager" ja "senior" yhdistelmästä muodostuvaa ilmausta "seenagers".

Tällä uudella henkilöryhmällä on tietyssä mielessä samoja etuja teini-ikäisillä: heillä on muuhun väestöön verrattuna enemmän omaa aikaa ja vähemmän sitoumuksia. Tästä johtuen heillä on myös enemmän vapautta ja mahdollisuuksia suoda itselleen asioita, jotka ovat heille tärkeitä.

Nykypäivän ikäihmiset pysyvät terveinä aiempaa pidempään ja ikään liittyvät fyysiset oireet, sairaudet ja muu avun tarve tulevat ajankohtaisiksi entistä myöhemmin. Tämä suuntaus heijastuu myös SOS Internationalin vahinkotilastoista, joissa ikäihmisten (ikäryhmä 60+) osuus kaikista vahinkokustannuksista on kasvava.

Tarkastelemme vallitsevaa kehitystä tässä artikkelissa hieman syvällisemmin. Olemme käyneet läpi useita ikäihmisiin liittyviä vahinkotilastoja ja huomioineet mm. vahinkotyypit, matkakohteet, matkustusajankohdat ja kustannukset. Käsittelemme myös sitä, millaisiin asioihin on erityisesti kiinnitettävä huomiota seniorimatkustajia autettaessa.

SOS Insights: Ikäihmiset ja matkavahingot

Lue lisää:

SOS Insights: Kesä 2018

SOS Insights: Turvallisuus suurkaupunkimatkalla

SOS Insights: Autoloma ja tiepalvelu ulkomailla

Ota yhteyttä

Tarvitsetko kiireellistä apua matkan aikana?

Ota yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen numeroon 
+358 (0)9 25 27 11 60.

Minulla on muuta kysyttävää.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!