Insights: Kesän automatkat ja tiepalvelut ulkomailla

Kesän tulo tarkoittaa automatkojen lisääntymistä. Kesälomakausi on lisäksi vuoden kiireisintä aikaa SOS Internationalille muun muassa siitä syystä, että autoissa ilmenee usein ongelmia ulkomaanmatkan aikana.

Seuraavassa kerromme kattavasti SOS Internationalin tiepalvelusta ulkomailla.

Tiepalvelua tarvitaan eniten kesäkuukausin

Vuonna 2018 SOS Internationalin pohjoismaisissa hälytyskeskuksissa käsiteltiin yli 28 000 ulkomailla sattunutta tiepalvelutapausta, joissa autossa oli ilmennyt vika ulkomailla.

Ulkomailla sattuneiden tapausten määrä vaihtelee suuresti sesongin mukaan. Kesä-, heinä- ja elokuu ovat tavallisesti vilkkaimmat kuukaudet, ja näin oli myös vuonna 2018. 52 % kaikista ulkomaan tiepalvelutapauksista tapahtui kesä-, heinä- ja elokuussa 2018.

SOS Internationalin tiepalveluiden hälytyskeskukset vastaanottivat vuoden 2018 kesä-, heinä- ja elokuussa yli 710 000 yhteydenottoa.

Tiepalvelua tarvitaan erityisesti Saksassa

Pohjoismaiset automatkailijat tarvitsevat tiepalvelua tavallisesti muissa Pohjoismaissa sekä matkalla muualla Euroopassa. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska ovat yhdessä Saksan, Itävallan, Ranskan ja Italian kanssa maat, joista ilmoitettiin 74 % kaikista tiepalvelutapauksista kesä-, heinä- ja elokuussa.

Pohjoismaiset automatkailijat ajavat lomakohteisiin, kuten Italiaan ja Ranskaan, useimmiten Saksan ja Itävallan moottoriteitä pitkin. Tämä tarkoittaa, että monet etelään suuntaavat autoilijat ajavat Saksan läpi, ja tästä syystä SOS International saa usein tiepalvelupyyntöjä Saksasta.

SOS Internationalin tiepalvelu auttaa matkailijoita usein esimerkiksi Saksan suurilla eurooppalaisilla moottoriteillä A9 ja A7. Näillä reiteillä on lisäksi usein raskasta liikennettä sekä ruuhkien ja liikenneonnettomuuksien riski.

Kesällä 2018 eniten vahinkoja suomalaisille autoilijoille sattui seuraavissa maissa

Kesällä 2018 eniten vahinkoja suomalaisille autoilijoille sattui seuraavissa maissa

  • Ruotsi
  • Viro
  • Norja
SOS International kehottaa automatkailijoita seuraamaan liikennetietoja

SOS International kehottaa automatkailijoita seuraamaan liikennetietoja, kuten tietyötietoja, paikallisten ja maakohtaisten palveluiden kautta (verkkosivustot ja sovellukset) matkaan valmistautuessaan sekä matkan aikana, jotta autoilijalla on käytössään mahdollisimman ajantasaiset tiedot. Yksi tällainen palvelu on itävaltalainen virallinen sivusto www.asfinag.at, joka on saatavana myös sovelluksena englannin, ranskan ja saksan kielellä.

Katso neuvoja autoilulomalle täältä

Katso neuvoja autoilulomalle täältä

Huippukuormitusta niin tien päällä kuin korjaamoissa

Kesällä tien päällä on erityisen paljon automatkailijoita.

Autoilijoiden määrän ja sitä kautta autoissa ilmenevien vikojen määrän kasvu luo suuria paineita tiepalveluyrityksille ja autokorjaamoille ympäri Eurooppaa.

Kiireiselle autokorjaamolle joutuminen matkalla lomakohteeseen tai kotimatkalla, kun työt jo odottavat, voi tuntua erittäin ikävältä. SOS International kehottaa kaikkia automatkailijoita ottamaan yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen mahdollisimman pian. Tämä sujuvoittaa matkailijoiden ja asiakkaidemme avunsaantia.

SOS Internationalin kielitaitoiset palvelukoordinaattorit ovat esimerkiksi aktiivisesti yhteydessä autokorjaamoihin tapauksen käsittelyn aikana seuraten tapauksen kulkua. Lisäksi SOS International pyrkii tapauksen käsittelyssä siihen, että automatkailija pääsee jatkamaan matkaa omalla ajoneuvolla mahdollisimman nopeasti. Tämä vaikuttaa myönteisesti asiakaskokemukseen ja vähentää tapauksen kustannuksia.

Näin SOS International valmistautuu kesän vilkkaaseen kauteen ulkomaisen tiepalvelun osalta

Valmistautuminen kesän huippukauteen alkaa jo aikaisin keväällä. Riittävä henkilöstömäärä on ratkaisevaa hälytyskeskuksen toiminnalle kiireisenä kesäkautena, ja tästä syystä kevään aikana keskitytään rekrytointiin, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen niin uusien kuin entisten työntekijöiden osalta.

Tiepalvelun kansainvälisessä verkostossa tehtävät valmistelut
SOS International toimii tiiviissä ja proaktiivisessa yhteistyössä ulkomaisten kumppaneiden ja toimittajien kanssa hinauksen ja sijaisautojen osalta ympäri Eurooppaa. Tiivis yhteistyö varmistaa odotusten täyttämisen niin toiminnan kuin määrän suhteen.

Oikea-aikaisten palveluiden ja sujuvan tapausten käsittelyn varmistamiseksi SOS International tekee jatkuvaa yhteistyötä verkoston optimoimiseksi sekä toimitusketjun laadun ja jatkuvuuden varmistamiseksi.

Olemme esimerkiksi hyödyntäneet kahta suurta saksalaista tiepalvelukumppania jo useiden vuosien ajan. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, Saksa kuuluu yleisesti tiepalveluiden suurimpiin markkinoihin, ja tiivis yhteistyö kumppaneidemme kanssa auttaa verkostomme toimijoita ymmärtämään entistä paremmin pohjoismaisten automatkailijoiden vakuutusehtoja, odotuksia ja tarpeita.

Pitkäkestoista yhteistyötä sijaisautojen ja kotiinkuljetuksen osalta

SOS International on aloittanut myös pitkäaikaisen yhteistyön vuokra-autoyritysten kanssa sijaisauton saannin varmistamiseksi kiireisten kausien aikana. Pitkäkestoista yhteistyötä täydennetään paikallisilla sopimuksilla. Tänä vuonna SOS International on lisäksi solminut jälleen yhden uuden sopimuksen vuokra-autoyrityksen kanssa vastatakseen kysyntään entistä paremmin.

Ajoneuvojen kotiinkuljetuksen osalta SOS International on solminut useiden keskeisten toimittajien kanssa sopimuksia, joilla varmistetaan kotiinkuljetukset tarpeen vaatiessa.

Tiepalvelu, sijaisautot ja kotiinkuljetus

SOS International auttaa kesäisin pohjoismaisia automatkailijoita pääasiassa seuraavilla palveluilla: 1) tiepalvelu ja hinaus 2) sijaisauto 3) ajoneuvon kotiinkuljetus.

SOS International keskittyy vahvasti asiakaskokemukseen. Tämä tarkoittaa, että tarvitsipa automatkailija apua kaikissa kolmessa palvelukategoriassa tai pelkästään paikan päällä, SOS International varmistaa jatkuvan kommunikaation niin automatkailijan kuin yhteistyöverkostomme kanssa. Tavoitteena on, että ennakoimaton pysähdys on mahdollisimman lyhyt, ja että automatkailija voi tuntea olonsa turvalliseksi koko ajan aina ensimmäisestä yhteydenotosta tapauksen päättymiseen saakka, jolloin matkailija pääsee jatkamaan matkaansa.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko kiireellistä apua matkan aikana?

Ota yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen numeroon 
+358 (0)9 25 27 11 60.

Minulla on muuta kysyttävää.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!