Insights: Vanhempi ikäpolvi lähtee nyt lomalle

Kun kellot siirretään talviaikaan, lähtee moni vanhemman ikäpolven edustaja lämpimään. Tämä käy ilmi SOS Internationalin vahinkotilastoista. ​

Elämme Pohjoismaissa pidempään kuin koskaan aikaisemmin

Sekä miesten että naisten elinajanodote on nousussa. Tulevaisuustutkijat puhuvat jo uudesta asiakassegmentistä, josta englannin kielessä käytetään sanojen ”teenager” ja ”senior” yhdistelmästä muodostuvaa ilmausta ”seenagers”.

Tällä uudella henkilöryhmällä on tietyssä mielessä samoja etuja kuin teini-ikäisillä. Heillä on muuhun väestöön verrattuna enemmän omaa aikaa ja vähemmän sitoumuksia ja näin ollen heillä on myös enemmän vapautta ja mahdollisuuksia suoda itselleen asioita, jotka ovat heille tärkeitä.

Nykypäivän ikäihmiset pysyvät terveinä aiempaa pidempään ja ikään liittyvät fyysiset oireet, sairaudet ja muu avun tarve tulevat ajankohtaisiksi entistä myöhemmin.

Ja niinpä he matkustelevat!

Elämme pidempään
Suomalaisten elinajanodote on kasvanut

Ikääntyneet matkustavat eri aikaan vuodesta

SOS Internationalin tilastoista ilmenee myös, että senioreiden vahinkotapaukset liittyvät samoihin maihin kuin muullakin väestöllä. Espanja, Turkki, Kreikka ja Thaimaa ovat suosituimpia matkakohteita - ja siten myös maita, joista SOS International saa eniten vahinkoilmoituksia.


Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että pohjoismaiset seniorimatkailijat ovat liikkeellä muuhun väestöön nähden eri ajankohtina. Nuoret ja lapsiperheet ovat usein sidoksissa työn ja koulun määrittämiin aikatauluihin ja heidän on noudatettava kalenteriin merkittyjä loma-aikoja.


Ikäihmiset voivat puolestaan vapaammin valita, mihin aikaan he haluavat matkustaa. Seniori-ikäiset pohjoismaalaiset lähtevät tyypillisesti matkaan kotimaan ilmojen kylmetessä. Suomalaisten kohdalla tämä trendi ei kuitenkaan ole niin selkeästi painottunut vain senioreihin. Suomessa kaikki ikäryhmät matkustavat ulkomaille enimmäkseen syys-, talvi- ja kevätaikaan.

Top 5 maata joissa pohjoismaisilla ja suomalaisilla matkailijoilla oli suurin avuntarve vuonna 2018 (Ikäryhmä 60+)

Pohjoismaiset matkailijat 2018 

Suomalaiset matkailijat 2018

Tästä pääset lukemaan lisää hyviä neuvoja koskien suosituimpia matkakohteita

 

EspanjaTurkkiKreikka

 

Vahinkotyypit

Kroonisten sairauksien yleisyys kasvaa iän myötä ja noin neljäsosalla 75-vuotiaista on samanaikaisesti useita kroonisia sairauksia.

Ikäihmisille ei välttämättä satu vahinkoja matkoilla sen useammin kuin muillekaan, mutta kun apua tarvitaan, nousevat kustannukset helposti korkeammiksi kuin nuoremmilla matkailijoilla.

Tämä johtuu osittain vahinkojen luonteesta, mutta myös siitä, että hoidossa on usein huomioitava useita muita tekijöitä, kuten olemassa olevat tai krooniset sairaudet. Ei ole epätavallista, että ikääntyneen potilaan hoito aiheuttaa muita terveydellisiä ongelmia, jotka myöskin vaativat hoitoa. Myös kuntoutumisaika on ikäihmisillä tyypillisesti pidempi kuin nuoremmilla, samoin sairaalahoidon kesto.

Kaikki nämä seikat lisäävät kokonaiskustannuksia.

Vahinkokustannukset

SOS Internationalin tilastot osoittavat selvästi, että vanhemmilla matkailijoilla vahinkojen tapauskohtainen keskikulu on korkeampi.

Esimerkki: Lonkkamurtumat

Nuorempi potilas (<60)

 • Yksinkertainen toimenpide, suoritetaan heti
 • Muutama sairaalapäivä
 • Vähäinen komplikaatioriski, yksittäinen sairaus
 • Kivut vähenevät muutaman päivän kuluessa
 • Nopea liikuntakyvyn palautuminen
 • Kotiuttaminen istuma-asennossa mahdollinen

Vanhempi potilas (>60)

 • Vaativa toimenpide, edellyttää valmisteluja
 • Useita sairaalapäiviä
 • Kohonnut komplikaatioriski, useita sairauksia
 • Kivut kestävät useita päiviä
 • Pidempi aika vuodepotilaana
 • Kotiuttaminen paareilla tai ambulanssilennolla

Ikäihmiset ja kahteen kertaan vakuuttamisen riski

SOS Internationalin saamien tietojen mukaan osa suurimmissa turistikohteissa, kuten Espanjassa, sijaitsevista sairaaloista ja klinikoista, ovat alkaneet tarjota pitkäaikaisia palvelusopimuksia tai matkavakuutuksen lisäksi otettavia tuotteita. Tällaisia ratkaisuja tarjotaan etenkin ikääntyneille henkilöille, jotka omistavat kohdemaassa kiinteistön tai oleskelevat kohteessa pidemmän aikaa kerrallaan.

Monet pohjoismaiset lääkärit ovat asettuneet ulkomaille ja avanneet siellä oman vastaanoton. Tämä luo turvallisuutta etenkin seniori-matkailijoiden keskuudessa, kun käden ulottuvilla on saatavilla lääkäripalveluita omalla kielellä.

Tällaiset ratkaisut voivat olla houkuttelevia ikäihmisille, jotka kokevat saavansa ”pakettiratkaisun” ulkomailla oleskelua varten, mutta riskinä voi kuitenkin olla itsensä kahteen kertaan vakuuttaminen. Usein kyseiset klinikat edellyttävät joka tapauksessa erillisen matkavakuutuksen ottamista, ja lasku päätyy näin ollen kuitenkin vakuutusyhtiölle.

Paras neuvo matkailijoille on aina ottaa yhteys SOS Internationalin hälytyskeskukseen apua tarvittaessa. Meillä on laaja sairaala- ja klinikkaverkosto ja pystymme tarvittaessa ohjaamaan asiakkaan oikeaan paikkaan. Näin pystymme myös varmistamaan, ettei asiakasta ylihoideta, vaan hoito on asianmukaista.

Ylläoleva materiaali on syyskuussa 2019 päivitetty versio syksyllä 2018 ilmestyneestä materiaalista.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko kiireellistä apua matkan aikana?

Ota yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen numeroon 
+358 (0)9 25 27 11 60.

Minulla on muuta kysyttävää.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!