Neuvoja yksin matkustaville

Yksin matkustaminen voi olla upea seikkailu. Tietyt varotoimenpiteet ovat kuitenkin tärkeitä ikävien tilanteiden välttämiseksi. Lisäksi yksin matkustaminen voi aiheuttaa huolta omaisille. Mitä jos matkalla sattuu jotakin?

Seuraavassa annamme joitakin neuvoja yksin matkustaville ja heidän omaisilleen matkustamisen turvallisuuden varmistamiseen.

Mitä tapahtuu, jos yksin matkustava viedään tajuttomana sairaalaan?
Jos yksin matkustava henkilö joutuu sairaalahoitoon ulkomailla, ei ole olemassa mitään kansainvälisiä omaisille ilmoittamista koskevia ohjeita tai käytäntöjä, joita maiden tulisi noudattaa. Toimintatavat riippuvat valtion ja sairaalan käytännöistä, ja ne voivat vaihdella paljon. Lisäksi tietojen saaminen voi olla hyvin hidasta.

Jos matkailija viedään tajuttomana sairaalaan, sairaalan henkilökunta ottaa tavallisesti yhteyttä konsulaattiin potilaan omaisten etsimisen käynnistämiseksi. Suuremmissa turistikohteissa sairaala voi ottaa yhteyttä myös suoraan SOS Internationalin hälytyskeskukseen erityisesti silloin, jos potilaan henkilöllisyys on tiedossa.

Tietojen antaminen edellyttää suostumusta
Omaisille tietojen hankkiminen voi olla vaikeaa ja turhauttavaa, koska tulee olla tarkkana siitä, ettei tietosuojaa rikota. Jokaisessa maassa noudatetaan lisäksi omaa tietosuojalainsäädäntöä, ja maiden välisessä lainsäädännössä voi olla huomattavia eroja. Tietojen saaminen puhelimitse tai kirjallisesti voi myös olla hankalaa, joten omaisten on usein tultava paikan päälle.

Esimerkiksi terveydentilaa koskevien tietojen antaminen omaisille perustuu aina potilaan suostumukseen. Suostumus on oleellinen kaiken tiedonsiirron kannalta.

SOS International ei koskaan anna tietoa omaisille ilman lääketieteellisesti täysi-ikäisen potilaan suostumusta, ja tietoja annetaan aina vain yhdelle yhteyshenkilölle tai lähiomaiselle.

Vinkkejä yksin matkustaville

  • Kerro matkasuunnitelmistasi muille: Kerro perheenjäsenillesi ja ystävillesi matkasuunnitelmistasi. Matkakohteiden lisäksi, kerro heille myös mahdollisista tekemistäsi päiväretkistä. Suunnitelmista on hyvä ilmoittaa myös jollekin paikalliselle henkilölle, kuten hotellin vastaanottovirkailijalle, jotta tämä voi tehdä ilmoituksen, jos et palaa suunnitelmien mukaan.
  • Tutustu hotellin henkilökuntaan: Kerro hotellin henkilökunnalle, että matkustat yksin ja jätä hotellin vastaanottoon tieto lähtiessäsi retkille, jotta hotellissa tiedetään, missä olet ja milloin palaat.
  • Lähtiessäsi kauemmas: Jos olet lähdössä jonnekin kauemmas, ilmoita olinpaikkasi suurlähetystöön.
  • Tee matkustusilmoitus: Tee ulkoministeriöön matkustusilmoitus, jotta sinuun voidaan tarvittaessa olla yhteydessä esimerkiksi luonnonkatastrofin, terrori-iskun tai muun tapahtuman sattuessa.
  • Ota kopiot matka-asiakirjoistasi: Ota kopiot passistasi ja muista matka-asiakirjoista tai ota niistä valokuvat älypuhelimellasi.
  • Muista matkavakuutus: Muista aina ottaa matkavakuutus. Yksin matkustavan on myös hyvä tarkistaa, mitä matkavakuutus kattaa. Kattaako se esimerkiksi omaisen matkan luoksesi matkakohteeseen, jos sairastut vakavasti tai loukkaannut?
  • Ota yhteyttä vakuutusyhtiön hälytyskeskukseen: Jos sairastut tai loukkaannut, ota mahdollisimman pian yhteyttä vakuutusyhtiön hälytyskeskukseen. Näin tiedämme, missä olet, ja voimme varmistaa asianmukaisen hoidon sekä suostumuksellasi ilmoittaa asiasta omaisillesi.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko kiireellistä apua matkan aikana?

Ota yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen numeroon 
+358 (0)9 25 27 11 60.

Minulla on muuta kysyttävää.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!