Videovälitteiset psykologipalvelut: Lisää joustavuutta ja parempi saatavuus asiakkaiden hyväksi

Videokonsultaatiot parantavat psykologipalvelujen saatavuutta ja joustavuutta.

SOS International on osana psykologista hoitovalikoimaansa ottanut käyttöön videokonsultaatiot vastatakseen paremmin asiakkaiden tarpeisiin - sijainnista riippumatta.

Videokonsultaatiot muodostavat uuden palvelualustan, joka täydentää olemassa olevaa hoitovalikoimaa ja mahdollistavat samalla erilaisia hoitopaketteja yhdistettyjen lähi-, puhelin- tai videokonsultaatioiden kautta.

Esteet poistuvat
Psykologisen hoidon saamisen tiellä saattaa olla henkisiä, fyysisiä tai logistisia esteitä: Lähitapaamisen voi estää fyysinen vamma tai asuinpaikasta on pitkä matka lähimpään hoitopaikkaan. Jollekulle voi taas olla henkisesti liian raskasta poistua tutusta elinympäristöstä.

Kun konsultaatiot järjestetään kokonaan tai osittain videovälitteisesti, hoito muuttuu joustavammaksi ja sitä voidaan toteuttaa silloin, kun se asiakkaalle parhaiten sopii. Tämä lähestymistapa helpottaa järjestelyjä ja mahdollistaa asiakkaalle nopeamman hoitoon pääsyn, mikä voi olla erittäin merkittävä asiakkaan yleistä hyvinvointia tukeva tekijä.

Videokonsultaatiot auttavat myös lyhentämään odotusaikaa tapauksissa, joissa asiakkaalla on psykologisia erityishoitotarpeita. Jos SOS Internationalin verkostossa on saatavilla asiantuntemusta, jota asiakkaan fyysisestä lähiympäristöstä ei löydy, voimme tuoda psykologin ja asiakkaan yhteen järjestämällä hoitotilaisuuksia videokonsultaatioiden kautta.

Kenelle videokonsultaatioita tarjotaan?
Videokonsultaatioita voidaan periaatteessa tarjota kenelle tahansa, mutta ne on todettu erityisen toimiviksi tapauksissa, joissa on kyse lievistä tai keskivaikeista psykologisista ongelmista. Kokemuksemme mukaan videokonsultaatiot toimivat erittäin menestyksekkäästi myös ennaltaehkäisevien ja jatkotoimenpiteiden sekä hoitotoimiin liittyvän neuvonnan yhteydessä. Videokonsultaatioita voidaan käyttää suoraan myös tavallista hoitoa täydentävänä menettelynä, esimerkiksi ennen psykologin ja asiakkaan lähitapaamista tai sen jälkeen.

SOS Internationalin asiantuntijat suorittavat aina perusteellisen kartoituksen kaikista tiedusteluista, ja menetelmää ehdotetaan käytettäväksi silloin, kun se on ammattimaisesti järkevää yleishoitosuunnitelma huomioiden.

Asiakkaat ovat tähän mennessä antaneet ainoastaan positiivista palautetta videovälitteisesti annetun täydentävän hoidon osalta. 

Etähoitomuodot valtaavat alaa
Psykologisen ja terapeuttis-kliinisen etähoidon mahdollisuuksia ovat tähän asti rajoittaneet teknologiaratkaisuihin liittyvät laadulliset puutteet. Tästä syystä hoidon toteuttaminen videovälitteisesti on ollut suuri haaste. Tekniikan merkittävän kehittymisen myötä mahdollisuudet ovat kuitenkin parantuneet. Äskettäin Suomessa ja Ruotsissa tehdystä suuresta tutkimuksesta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että etähoito ja videokonsultaatiot psykologin kanssa tuottavat erittäin myönteisiä tuloksia.   

Yleistä hoitotarjontaansa laajentaakseen SOS International pyrkii lähitulevaisuudessa vahvistamaan videovälitteisiä hoito- ja neuvontapalveluja, mistä hyötyvät sekä asiakkaat että loppukäyttäjät. Tämä mahdollisuus on ollut tarjolla Ruotsin markkinoilla jo jonkin aikaa, ja nyt se tulee saataville myös muissa Pohjoismaissa. 

Lue myös: Lisää työkaluja stressin hallintaan

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!